Marcel Visser

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Het is belangrijk dat iemand de zorg krijgt die bij hem past. Dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze juist zelf nodig hebben en willen. Ik ben voorstander van zorg initiatieven op kleine schaal. Hierin staat het persoonlijk contact voorop en word je behandeld als een mens. We zetten bijvoorbeeld in op kleinschalig beschermd wonen in gradaties van specialisaties. Niet de indicatie, maar de zorg is leidend. Als de zorgbehoefte eerder kan stoppen dan de afgegeven indicatie, dan wordt hiermee gestopt.

Portefeuille:

  • Jeugdbeleid
  • Gezondheidszorg
  • Armoedebeleid
  • Jeugdwerkeloosheid
  • Zorg en opvang
  • Wonen en stedelijke vernieuwing
  • Onderwijs

Fractievoorzitter en lid van het presidium 

Contactpersoon voor:

Vrijheidswijk, Heechterp, Schieringen & De Centrale, Oldegalileën & Bloemenbuurt, Oranjewijk & Tulpenburg , Achter de Hoven, Schepenbuurt, Wielenpôlle, Nijlân, Lekkum, 't Vliet 

Tags: Fractie