Fiets op 1, ten koste van?

Fiets op 1, ten koste van?

Onlangs behandelden we in de raad het visiedocument ‘Fiets op 1, Leeuwarden actieve duurzame Fietsstad’. Bij de behandeling van de begroting voor 2020 was dit visiedocument aangekondigd door de wethouder. In het visiestuk wordt beschreven wat er nodig is om de ambitie van Leeuwarden als Fietsstad te realiseren. de realisatie van deze ambitie zal meerdere jaren in beslag nemen. Het document werd door het college niet ter vaststelling maar ter bespreking aangeboden.

Lees meer...

Meld een vermoeden... en stel vooral geen vragen.

In de vorige nieuwsbrief ben ik al ingegaan op onze vraagtekens bij het gebruik van de "Meld een vermoeden" app door de gemeente Leeuwarden. Het doel van deze app is om de gemeente te helpen in de strijd tegen ondermijning en criminaliteit, zoals handel in drugs, witwassen, fraude of illegale prostitutie. Sinds september 2019 hebben driehonderd ambtenaren van de gemeente Leeuwarden de app op hun telefoon. In een artikel in de Leeuwarder Courant lazen we echter dat de gemeente voornemens is om de app ter beschikking te stellen aan alle medewerkers. We hebben hierover schriftelijke vragen gesteld en naar aanleiding van de publiciteit heeft het college ook een brief naar de raad gestuurd. Na de brief en de beantwoording van de schriftelijke vragen bleven er niet alleen vragen over, er kwamen nog meer vragen bij. Hierover gingen we met de burgemeester in gesprek.

Lees meer...

Bestemmingsplan woonarken en boten

In dit bestemmingsplan komen de Arken en woonboten in Leeuwarden aan bod als ook een 3-tal arken in Grou, welke verplaatst moeten worden i.v.m. nieuwbouwlocatie : “de Minne Finne”.  Gelegen aan het Pikmeer in Grou. 

Lees meer...

WMO + motie alternatieven WMO-vervoer

De VVD fractie heeft ingestemd met de gewijzigde verordening WMO 2021. Onze fractie gaat er vanuit dat het college doet wat ze moet doen om binnen de financiële kaders te blijven en zorg te dragen voor de betaalbaarheid van de Wmo voorzieningen.

Lees meer...

Warmtevisie Leeuwarden: stap voor stap van het gas af

Warmtevisie Leeuwarden: stap voor stap van het gas af

In dit stuk is aangegeven hoe de transitie naar duurzame energie vorm krijgt en hoe bewoners straks hun huizen gaan verwarmen.

Lees meer...

Goed scheiden loont... maar wanneer?

Eind vorig jaar besloot de raad om nieuw afvalbeleid op basis van Diftar in te voeren onder de naam "Goed scheiden loont". Het was de bedoeling dat inwoners met een eigen container vanaf 2022 naast een vast bedrag ook een variabel bedrag per kilo afval en per leging van de container gingen betalen. Inwoners van de binnenstad en van hoogbouw, die gebruik maken van een ondergrondse container, zouden gaan betalen per keer dat ze iets in die container gooien. De VVD heeft destijds tegen gestemd omdat er in onze ogen nog teveel losse eindjes en onduidelijkheden in het plan zaten.

Lees meer...

Afrondende besluitvorming begroting en onze moties

Afrondende besluitvorming begroting en onze moties

Op 8 november stond de besluitvormende raadsvergadering in het teken van de programmabegroting 2022. Met de verkiezingen in het vooruitzicht een beleidsarme begroting. 

Als VVD Leeuwarden willen we echter niet wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen om urgente problemen aan te pakken. Daarom kwamen we met een viertal moties om nu al in actie te komen. 

Lees meer...

VVD Leeuwarden presenteert kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

VVD Leeuwarden presenteert kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 25 november heeft de Algemene Ledenvergadering van het VVD Lokaal Netwerk Leeuwarden de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Lees meer...

Advieslijst gemeenteraadsverkiezingen

Advieslijst gemeenteraadsverkiezingen

Met trots presenteren wij de advieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De lijst is een combinatie van ervaren fractie- en raadsleden en nieuw talent. Een lijst met ‘stadse’ en ‘dorpse’ kandidaten vanuit het midden van de maatschappij. Van ondernemer tot onderwijzer, van student tot teamleider. Allen met verschillende ervaringen, leeftijden en uit verschillende wijken en dorpen in onze mooie gemeente. Wat ons bindt is de wil om Leeuwarden perspectief te bieden. Perspectief op een betaalbare en goede woning, perspectief op aantrekkelijk werk en perspectief op een fijne leefomgeving met voldoende ruimte om te recreëren en te ontspannen. De advieslijst wordt vastgesteld op donderdag 25 november door de leden van VVD Leeuwarden. Hierna maken we de definitieve kandidatenlijst bekend.

WhatsApp Image 2021 11 04 at 09.03.54

Lees meer...