Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Het is belangrijk dat iemand de zorg krijgt die bij hem past. Dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze juist zelf nodig hebben en willen. Ik ben voorstander van zorg initiatieven op kleine schaal. Hierin staat het persoonlijk contact voorop en word je behandeld als een mens. We zetten bijvoorbeeld in op kleinschalig beschermd wonen in gradaties van specialisaties. Niet de indicatie, maar de zorg is leidend. Als de zorgbehoefte eerder kan stoppen dan de afgegeven indicatie, dan wordt hiermee gestopt.

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Ik wil dat we trots zijn op onze stad en onze dorpen. Op de mensen die er opgroeien, naar school gaan en een baan vinden. Als dat je niet op eigen kracht lukt, dan zorgen we ervoor dat je een zetje in de goede richting krijgt. Dat je de hulp krijgt die nodig is om hobbels op de weg te overwinnen. De kansen zien en de mogelijkheden benutten, dat is wat voorop moet staan. In de dynamische stad of in de uitgestrektheid van het platteland en de dorpen: we kunnen met elkaar zoveel bereiken!

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Erg belangrijk is dat er meer banen komen in onze gemeente. Het middenen kleinbedrijf is dé banenmotor. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De gemeente dient ondernemers alle ruimte te bieden. De agrarische sector moet hierbij een prominente plaats in het beleid krijgen.

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Het platteland met onze boeren en andere (kleine en grote) ondernemers zorgen voor belangrijke werkgelegenheid en verdienen onze steun. Ik ben voor minder regels en voor een pro-actieve ondersteuning vanuit de gemeente om bestaande werkgelegenheid te koesteren en nieuwe werkgelegenheid te creëren én te behouden. De gemeente is er voor haar burgers en niet andersom!

Fractieassistent

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Leeuwarden is in al haar facetten een mooie gemeente. Van de bedrijvigheid in de stad, het cultureel erfgoed – de Stinzen, het Fries Museum, Skûtsjesilen en natuurlijk de Oldehove – tot aan de weidsheid op het agrarische platteland. Wat ik belangrijk vind is dat we een gemeente krijgen waar het goed wonen is, waarbij zorg op maat wordt geboden en waar ruimte is om te ondernemen zodat de werkgelegenheid kan stijgen. Maar ook waar onderwijs de inwoners opleidt voor de toekomst en tegelijkertijd de eigen financiën scherp tegen het licht houdt. Zodat de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk kan blijven.

Fractieassistent

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Leeuwarden, een gemeente vol ondernemers, studenten, verschillende culturen en een enorm rijke historie. Een bruisende gemeente waar we toekomstperspectief bieden aan onze jongeren en ze de kans geven om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Maar ook een gemeente waar ondernemers de ruimte krijgen om te doen wat ze het beste kunnen: ondernemen. En waar ze de vrijheid krijgen om dit te doen zoals ze dat zelf willen. Een gemeente waar we de mogelijkheden krijgen om ons volledige potentieel te benutten. Daar sta ik voor.