Vragen onduidelijke aanslag afvalstoffen

De fractie ontving de nodige vragen en opmerkingen over de rekening die onze inwoners onlangs ontvingen voor de hoeveelheid restafval die ze vorig jaar hebben weggegooid. De aanslag staat in hetzelfde format als de jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen met WOZ beschikking waardoor niet direct duidelijk is dat dit om de rekening voor de variabele kosten over 2023 gaat. 

Dat moet je uit de meegestuurde folder halen of uit de begin en einddatum in de brief opmaken. Verder konden wij nergens, ook niet in de digitale belastingbalie, het totaalbedrag aan afvalkosten over 2023 vinden. Dus als je dit totaalbedrag wil achterhalen moet je het zelf uitrekenen.  

Wij vinden dit allemaal niet erg gebruiksvriendelijk en we hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

Lees meer...

Redding van stichting blauwe poarte

In december 2016 heeft de gemeenteraad – zo ook de VVD fractie – besloten akkoord te gaan met een garantstelling van maximaal € 800.000 voor een lening aan Stichting De Blauwe Poarte voor de aankoop en herontwikkeling van het voormalige “Friesch koffiehuis” aan het Ruiterskwartier 177-179 in Leeuwarden.

De gemeente wilde deze ‘rotte kies’ graag trekken. Zij sloot hierover een deal met de nabijgelegen Doopsgezinde Kerk. Het gaat om het gebouw waarin nu restaurant The Meat Room als huurder zit.

Lees meer...

Meedoen-regeling sport en cultuur

En ja hoor daar was armoederegeling nummer 64; de meedoen-regeling sport en cultuur voor volwassenen.

Voor de VVD staat voorop dat we mensen graag aan het werk willen helpen, in plaats van in de armoede willen houden. Zodat ze zelf kunnen voorzien in hun sportieve behoefte. Geen armoederegelingenhangmat, maar een vangnet. En wanneer de draagkracht groot genoeg is, vervalt de aanspraak op de regelingen. 

Lees meer...

Neushoorn: The story continues

De afgelopen weken stond Neushoorn op onze raadsagenda. Ditmaal omdat er weer een verzoek lag vanuit het college voor een extra financiële injectie voor Neushoorn.  Een bedrag van € 662.000,- euro incidenteel en €25.000,- euro structureel.  

Het moment waarvan je dacht dat die zou komen is eindelijk daar. Want de conclusies voor extra geld konden we wel al trekken in het KplusV rapport in 2019. En je moet wel flink boter op je hoofd hebben als je dacht dat deze problemen zichzelf wel zouden oplossen. En wat VVD betreft lost dit voorstel voor extra financiële injectie ook voor de laatste keer definitief de problemen voor Neushoorn op. 

Lees meer...

Motie stop doorzoeken afvalcontainers

Motie stop doorzoeken afvalcontainers

De afvalcoaches doorzoeken steekproefsgewijs containers naar afval dat niet in die container hoort, zoals bijvoorbeeld glazen flessen in de grijze container, en spreken de inwoners daar dan vervolgens op aan. Het resultaat zou verbeterd afvalscheidingsgedrag zijn maar dit is lastig aan te tonen.

Lees meer...

Uitvoeringsprogramma Agenda binnenstad

De stad heeft de laatste jaren laten zien dat we de perfecte gastvrouw kunnen zijn voor onze inwoners en toeristen uit binnen- en buitenland. Met een levendig en aantrekkelijk winkelgebied, vele toeristische trekpleisters voor jong en ouder en de mooiste jachthaven van Europa. 

Maar wat beter kan, moet beter worden

Denk bijvoorbeeld aan een Mata Hari Boulevard of zoals het college het noemt de culturele mijl,  in plaats van het huidige Ruiterskwartier, waar je kunt wandelen en genieten van de omgeving, waar je een terrasje kunt pakken en kunt genieten van de straatkunst. Met een rijk aanbod aan cultuur, lekker eten en drinken. Van het water naar het water, met meer groen en ruimte voor terrassen. 

De Prinsentuin is de mooiste jachthaven van het noorden. En dat moet hij blijven! Flaneren langs het water, sfeervolle verlichting en genieten van een hapje en een drankje. En in de zomer live muziek op de zondagmiddag, voor jong en oud. Met voor ieder wat wils zorgt de Prinsentuin voor de verbinding. Als VVD fractie zien we dan ook graag de verbinding tussen de ontwikkeling tussen het harmoniekwartier en de prinsentuin. Een koppeling in uitvoering tussen deze 2 programma’s. 

Wij verkopen geen knollen voor citroenen en zouden dan ook liever zien dat de kosten voor het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug worden gebruikt voor een vergaande upgrade van het gebied Prinsentuin. Mijn fractie is en blijft tegen het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug. Ook opgemerkt dat een beweegbare brug in onze ogen überhaupt geen meerwaarde heeft als de gehele oostelijke vaarroute niet wordt aangepakt. En dat kost nog vele miljoenen meer.

Lees meer...

Debat fondsaanvraag Leeuwarden-Oost

Debat fondsaanvraag Leeuwarden-Oost

Woensdag 29 november stond er een debat op de planning op aanvraag van de VVD-fractie. Het debat ging over de fondsaanvraag voor het programma Leeuwarden-Oost van 3,8 miljoen. Leeuwarden-Oost is een 20 jarig programma over de integrale aanpak van armoede van de 5 wijken Camminghaburen, Schieringen/Heechterp, Vrijheidswijk, Bilgaard en Oud-Oost. Na een informerende sessie had de fractie zorgen over deze aanvraag. De fondsen zijn namelijk ingesteld voor incidentele aanvragen. Nu lijkt het erop dat een meerjarig plan grotendeels incidenteel gedekt gaat worden de komende jaren, de fractie was van mening dat de fondsen hiervoor niet bedoeld zijn. 

Lees meer...

Begrotingsbehandeling 2024: De basis op orde?!

Begrotingsbehandeling 2024: De basis op orde?!

De rode draad van gister lijkt de begroting van nu. De begroting van 2023 in een ander jasje gegoten. Het voelt al een concept dat i.v.m. de opmaak met vage Latijnse teksten naar je opgestuurd wordt. Het gaat niet zozeer op de inhoud maar hoe het eruit ziet.

De door de VVD verafschuwde basisbaan staat voor het 2e jaar op rij in de begroting. Maar nog steeds geen beeld wanneer wat naar de raad komt en hoe de besluitvorming nu wel plaats vindt.

Wel nu het geld al bestemmen maar de uitwerking, de details en de concrete doelen ontbreken vaak. Ik was altijd in de veronderstelling dat de mores in Leeuwarden is dat geld het beleid volgt en niet het beleid volgt geld.

De brede teneur is toch wel. Moet nog uitgewerkt worden. Volgt later. Zijn we mee bezig. Volgt op korte termijn. Etc. Zo geeft een begroting geen getrouw beeld van wat we mogen verwachten. Want waar reken je nu het college op af en waar moeten we het überhaupt over hebben bij de MTR. Ambities zijn weinig meetbaar en stelt de raad niet in staat haar controlerende taak uit te voeren.

Om als gemeenteraad goed in positie te komen en te controleren over geformuleerde doelen ook daadwerkelijk worden behaald, komt onze fractie met de motie grip op de gemeente. Deze roept op om gemeentelijke meetbare indicatoren op te stellen bij de begroting, en hierop te reflecteren in de jaarstukken (kwalitatief en kwantitatief).

Hoe aantrekkelijk is Leeuwarden als het gaat om de leefomgeving.

De VVD maakt zich zorgen. Hoge werkloosheid, een verschraald winkelaanbod en veel leegstand. Een culturele sector die onder druk staat, groot te kort aan woningen. Tekort aan personeel. Schaarste als het gaat om huisartsen, tandartsen en ga zo nog maar door.  

Leeuwarden is  de gemeente met ongeveer de grootste kans op armoede in Nederland. Met meer drugsgebruik dan in Amsterdam. We worden een soort Colombia waar liwwadders gesproken wordt. Sociale verloedering ligt op de loer of tekent zich af in een steeds groter deel van de stad. Inwoners vinden aansluiting bij de drugswereld: als klant en/of als dealer.  Misschien een tip om Leeuwarden op de kaart te zetten; informeer eens bij Netflix of we het nieuwe seizoen van Narcos in Leeuwarden kunnen opnemen.

Waar is dit college nou tevreden mee. Is er ambitie of plakken we pleisters, holistische visies of concrete uitvoering. Willen we meer armoedebeleid of armoede de gemeente uit bannen. Accepteren we een hoge werkloosheid of maken we serieus werk van werk. Brengen we de culturele basis op orde te of accepteren we dat elk jaar weer klein stukje van de legacy van 2018 verdwijnt.

Sport draagt bij aan fysieke welzijn, zorgt voor sociale contacten en is verbindend. Dit college houdt de basis niet op orde, maar dwingt ook hier tot versobering.

Accepteren we de toename van onveiligheid en zelfs schietpartijen van dien, of gaan we nu eens serieus aan de slag in het gebied rond de Vlietzone. Gekscherend vragen de buurtbewoners om kogelvrije vesten. Leeuwarden heeft meer aandacht nodig en een bredere aanpak dan alleen in de socialistische speeltuin Leeuwarden Oost.

Lees meer...

Van 50 naar 70 op de Overijsselselaan

Van 50 naar 70 op de Overijsselselaan

In september ontvingen wij als raad een brief van omwonenden van de Overijsselselaan die aanhoudend last hebben van aanzienlijke snelheidsovertredingen daar. Er wordt met grote regelmaat 100-120 km/uur gereden waar de maximum snelheid 50 km/uur is. De omwonenden hebben al diverse keren bij de gemeente geklaagd maar dit levert niets op. 

Uit nadere informatie van een omwonende hebben we vernomen dat de gemeente de politie en het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om mee te werken aan het plaatsen van snelheid/ roodlichtcamera’s langs de Overijsselselaan. En dat zij dit niet zouden willen omdat de weg volgens hen een uitstraling heeft van 70 km/uur en niet van 50 km/uur. De omwonenden waar we contact mee hadden geven ook aan een snelheid van 70 kilometer wel prima te vinden, als daar dan maar op gehandhaafd wordt. 

Lees meer...