Te gast – Leeuwarder Courant:  Zet het veenweidegebied niet op slot

Te gast – Leeuwarder Courant: Zet het veenweidegebied niet op slot

In de loop van volgend jaar zal de Omgevingswet van kracht worden. Deze wet heeft als doel om meer ruimte te geven voor initiatieven. Ruimte voor maatwerk. Minder regels. Gemakkelijker voor inwoners. En snellere en betere besluitvorming. In de geest van deze wet werkt de gemeente Leeuwarden aan een omgevingsplan voor het zuidelijk buitengebied van de gemeente. Om de eerste reacties te peilen kwam er een zogenaamd pre-omgevingsplan. De reacties (gebundeld in de bouwstenen voor het buitengebied) waren niet mals. Onrust, onzekerheid en onduidelijkheid is wat de boventoon voert. En we kunnen dit ons goed voorstellen. De toekomst van het boerenbedrijf – overgegaan van generatie op generatie – staat op het spel. Zo ver mogen we het niet laten komen.  

Lees meer...

Stedenbouwkundig plan de Hem 

Op de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer kwam het stedenbouwkundig plan de Hem aan de orde.  Een groen en onbebouwd stuk land aan de rand van Goutum. De Hem  maakt deel uit van de Zuidlanden en de ontwikkeling en uitvoering daarvan is in 2003 in fasen begonnen. Het gedeelte de Hem is in 2020 worden aangekocht van een inmiddels failliet verklaarde projectontwikkelaar. In de Hem zullen  ca. 400 woningen worden gebouwd.

Lees meer...

Overlast aan de Noordersingel/Wissedwinger 

Overlast aan de Noordersingel/Wissedwinger 

Wij werden begin juni benaderd door bewoners van de Noordersingel in verband met structurele overlast door groepen jongeren die rondhingen op het groengedeelte bij de Wissedwinger. Sinds er hekken rond de Prinsentuin zijn geplaatst was de Wissesdwinger een soort festivalterrein geworden. Het ging met name om overlast ’s avonds na 22:00 tot in de nacht. De overlast betrof onder meer luide muziek en drank/lachgasgebruik. De bewoners hadden de problemen (herhaaldelijk) gemeld bij de politie en de gemeente. Hierbij werd door de gemeente naar de politie verwezen en vice versa. Contact met een wethouder leverde ook niets op.

Lees meer...

Lening voor ontwikkelaar WTC - Cambuur 

Lening voor ontwikkelaar WTC - Cambuur 

Op 17 juli 2017 nam de gemeenteraad de beslissing over de ontwikkeling van het WTC Gebied en de realisatie van het nieuwe Cambuur stadion. Het besluit werd destijds gesplitst in twee delen: de realisatie en de financiering door middel van een subsidie of gift (helemaal officieel: ‘au fonds perdu’). Die financiering was voor een aantal partijen, waaronder de VVD een onbegaanbare weg. Het realisatie besluit kwam tegemoet aan de wens van velen, dat de raad hier een unaniem besluit over zou nemen.


De VVD heeft in die discussie altijd aangegeven niet akkoord te kunnen en willen gaan met de gift/subsidie. We hebben wel steeds gezegd  dat een andere vorm van financiering zoals een garantstelling of lening wel bespreekbaar was. De raad besloot echter in meerderheid voor de subsidie van 4,5 miljoen euro.

Lees meer...

Jaarstukken 2020: Met perspectief naar het oude normaal

Jaarstukken 2020: Met perspectief naar het oude normaal

Begin 2020 werd ik fractievoorzitter van de VVD Fractie. Vol enthousiasme en gedreven om aan de slag te gaan. Ik had toen niet kunnen denken dat het voor ons allemaal één van de moeilijkste jaren uit de recente geschiedenis zou worden. Ook vandaag zitten we in een halfvolle raadzaal, in een wereld waarbij het houden van afstand nog steeds de norm is. 

Tot nu toe verloren in Nederland bijna 18000 mensen het leven aan of door Corona. Een gitzwart scenario, en we zien en zagen het verdriet bij onze inwoners die een naaste hebben verloren. 

Lees meer...

Bestuur VVD Leeuwarden draagt Marcel Visser voor als lijsttrekker

Bestuur VVD Leeuwarden draagt Marcel Visser voor als lijsttrekker

Het bestuur van het lokale netwerk VVD Leeuwarden draagt Marcel Visser (37) voor als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Visser is sinds 2013 al intensief bij de VVD fractie betrokken. In 2018 werd hij gekozen als lid van de gemeenteraad. Op 23 januari 2020 heeft hij het fractievoorzitterschap over genomen van Serge Hollander.

Naast het fractievoorzitterschap houdt Visser zich bezig met een breed scala aan onderwerpen in de gemeenteraad: Zowel economische zaken als WMO en jeugdzorg heeft hij in portefeuille. Hij heeft de afgelopen jaren laten zien dat de VVD zich verantwoordelijk voelt voor alle inwoners van stad en dorpen in de gemeente Leeuwarden.

Marcel Visser is jurist en werkt in het dagelijks leven als teamleider facilitair en inkoop bij de Provincie Friesland. Hij woont met zijn vriend – bijna man –  en hun twee honden in Leeuwarden.

Met Marcel Visser draagt het bestuur een betrokken liberaal voor als lijsttrekker. Hij heeft de ambitie die de VVD van een lijstrekker verwacht.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Marcel de VVD naar een mooi verkiezingsresultaat kan leiden. De leden van de VVD wordt gevraagd om tijdens een ALV op 15 juli a.s. de benoeming van Marcel te bekrachtigen.

Lees meer...

Het geluid van de F35

GroenLinks heeft in mei de klachten rondom de Luchtmachtbasis geagendeerd, in combinatie met berichten dat de geluidsoverlast een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de omwonenden. Vooraf was al een motie buiten de orde aangekondigd.

Vanzelfsprekend moet klachten en gezondheidsrisico’s serieus genomen worden. De VVD deed een aantal serieuze suggesties om daar onderzoek naar te doen. Zo gaven we aan dat het aansluiten of gebruik maken van al bestaande langlopende bevolkingsonderzoeken (zoals bijvoorbeeld LifeLines) misschien mogelijkheden geeft voor monitoring van gezondheidsaspecten.

Lees meer...

De autoluwe binnenstad

Vorig jaar heeft de raad het college in een motie gevraagd een autoluwe binnenstad te realiseren, iets waarover in het collegeakkoord ook al afspraken waren gemaakt. De VVD heeft destijds, net als een aantal andere partijen, tegen deze motie gestemd. Wat ons betreft is de leefbaarheid en bereikbaarheid van de binnenstad niet gebaat bij het weren van automobilisten. Dit betekent echter niet dat we niet actief betrokken willen worden bij de uitvoering, alleen al vanuit de controlerende taak van de raad. Over het uitvoeringsplan voor Fase1, het autoluw maken van de Eewal en omgeving, werd de raad echter slechts middels een informerende brief op de hoogte gebracht. Gezien de aanzienlijke impact van het uitvoeringsplan en ook van de te verwachten vervolgstappen op de binnenstad hebben wij het plan geagendeerd voor bespreking. 

Lees meer...

Het theater “Zalen Schaaf”

Het theater “Zalen Schaaf”

Op 2 juni moest er tijdens de besluitvormende raadsvergadering (in de toepasselijke omgeving van Theater de Harmonie) een besluit vallen over de toekomst van Zalen Schaaf. Het gaat te ver om hier een samenvatting te geven van bijna 10 jaar bestuurlijk en politiek onvermogen van achtereenvolgende colleges en coalities. Uiteindelijk leidde een besluit over het uitschrijven van een prijsvraag voor het beste plan tot het proces wat nu is afgerond.

Lees meer...