VVD Leeuwarden presenteert kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

VVD Leeuwarden presenteert kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 25 november heeft de Algemene Ledenvergadering van het VVD Lokaal Netwerk Leeuwarden de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Lees meer...

Advieslijst gemeenteraadsverkiezingen

Advieslijst gemeenteraadsverkiezingen

Met trots presenteren wij de advieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De lijst is een combinatie van ervaren fractie- en raadsleden en nieuw talent. Een lijst met ‘stadse’ en ‘dorpse’ kandidaten vanuit het midden van de maatschappij. Van ondernemer tot onderwijzer, van student tot teamleider. Allen met verschillende ervaringen, leeftijden en uit verschillende wijken en dorpen in onze mooie gemeente. Wat ons bindt is de wil om Leeuwarden perspectief te bieden. Perspectief op een betaalbare en goede woning, perspectief op aantrekkelijk werk en perspectief op een fijne leefomgeving met voldoende ruimte om te recreëren en te ontspannen. De advieslijst wordt vastgesteld op donderdag 25 november door de leden van VVD Leeuwarden. Hierna maken we de definitieve kandidatenlijst bekend.

WhatsApp Image 2021 11 04 at 09.03.54

Lees meer...

Begrotingsbehandeling 1 november 2021: met perspectief naar de toekomst

Begrotingsbehandeling 1 november 2021: met perspectief naar de toekomst

Vandaag spreken we elkaar over de begroting 2022. Terwijl we afwachten wat er morgen bekend wordt gemaakt op de persconferentie van het kabinet. Het zijn dus nog steeds onzekere tijden voor Nederland en zo ook voor de gemeente Leeuwarden. Op dit moment bevinden wij ons midden in alweer de 4e coronagolf. We zijn net weer gewend aan de volle restaurants, de gezellige drukte in de winkelstraten en de vele toeristen die onze gemeente weer bezoeken. Wat is het ook fijn om geen 1,5 meter afstand meer te hoeven houden bij de mensen die je dierbaar zijn. Onzeker is wat de winter gaat brengen en de impact van de coronamaatregelen de aankomende tijd op om ons als samenleving zal hebben.

Lees meer...

Bestemmingsplan Nijdjip Grou

Dit bestemmingsplan in Grou bestaat uit 5 fasen waarbij oude huurwoningen worden gesloopt om er nieuwe woningen voor terug te bouwen. Deze huurwoningen zijn van Elkien, die hier al een begin heeft gemaakt met de realisatie van nieuwe woningen in de Gruttostraat en Tureluur. Er zijn nieuwe woningen voor 1 en 2 persoons huishoudens gebouwd en in de Nijdjipstraat ook een aantal gezinswoningen.

Lees meer...

De noodopvang

Onlangs heeft het college besloten in te stemmen een verzoek van het COA om een deel van het WTC Expo in Leeuwarden in te richten als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor maximaal 600 asielzoekers voor een periode van een half jaar. Deze periode kan maximaal twee keer met drie maanden worden verlengd. Als raad werden we uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst voor omwonenden en omliggende bedrijven. De opkomst voor deze bijeenkomst was zeer beperkt maar of je daaruit nou kunt concluderen dat iedereen in Leeuwarden het allemaal prima vindt? 

Lees meer...

Schriftelijke vragen over warmtepompen

Door de energietransitie wordt het toepassen van warmtepompen steeds gebruikelijker. Sinds april dit jaar zijn er landelijk geluidsnormen voor warmtepompen opgenomen in het Bouwbesluit. Op basis van gerechtelijke uitspraken blijkt dat de gemeente de plicht heeft om te onderzoeken of geïnstalleerde warmtepompen ook daadwerkelijk voldoen aan de geluidsnorm. Het lijkt erop dat dit in sommige gevallen te wensen overlaat, ook omdat de nieuwe warmtepompen nog niet voldoen aan de wettelijke norm. Een akoestische omkasting is dan noodzakelijk. 

Lees meer...

Stel uw vraag aan onze fractieleden

Stel uw vraag aan onze fractieleden

Lees meer...

Zorgen over de toegankelijkheid van zorg en toegang wijk- en dorpskamers

Op de website https://lwdvoorelkaar.nl/nl/buurt-en-dorpskamers staat een overzicht van de 8 buurt- en dorpskamers. Daar kan je lezen dat inwoners dienen te bellen voor een afspraak als ze een hulpvraag hebben. Dit komt bijvoorbeeld omdat Amaryllis – de sociaal werkers - maar bij een aantal wijk- en dorpskamers slechts beperkt aanwezig zijn. We zien ook dat de wijkteams niet geïntegreerd zijn in de wijk- en dorpskamers en dat er veel vacatures voor vrijwilligers. Na anderhalf jaar heeft het College de buurt- en dorpskamers en haar bemensing nog steeds niet op orde.

Lees meer...

Te gast – Leeuwarder Courant:  Zet het veenweidegebied niet op slot

Te gast – Leeuwarder Courant: Zet het veenweidegebied niet op slot

In de loop van volgend jaar zal de Omgevingswet van kracht worden. Deze wet heeft als doel om meer ruimte te geven voor initiatieven. Ruimte voor maatwerk. Minder regels. Gemakkelijker voor inwoners. En snellere en betere besluitvorming. In de geest van deze wet werkt de gemeente Leeuwarden aan een omgevingsplan voor het zuidelijk buitengebied van de gemeente. Om de eerste reacties te peilen kwam er een zogenaamd pre-omgevingsplan. De reacties (gebundeld in de bouwstenen voor het buitengebied) waren niet mals. Onrust, onzekerheid en onduidelijkheid is wat de boventoon voert. En we kunnen dit ons goed voorstellen. De toekomst van het boerenbedrijf – overgegaan van generatie op generatie – staat op het spel. Zo ver mogen we het niet laten komen.  

Lees meer...