Afscheid Serge - We'll meet again

Afscheid Serge - We'll meet again

We wisten dat er ooit een einde zou komen aan Serge zijn periode in de Raad. Maar dat het in december al kwam, overviel ons toch wel een beetje. Hoe snel Serge zijn vertrek aankondigde, hoe lang het afscheid in de Raad geduurd heeft. Corona maakt het toch raar dat we nu, na al die jaren samenwerken, digitaal afscheid van Serge hebben moeten nemen. En dat hij met een muisklik bij ons weg is.

Lees meer...

Opnieuw juridische kritiek op gemeentelijke procedure VVGB. Geu stelt schriftelijke vragen

Eind 2018 en begin 2019 stond in de gemeenteraad de verplaatsing van een drietal recreatiearken van Minne Finne naar de Burd op de raadsagenda. Omdat dit niet paste binnen het geldende bestemmingsplan was een verklaring van geen bedenken (VVGB) van de gemeenteraad Leeuwarden noodzakelijk. VVD Leeuwarden was destijds al uiterst kritisch en stemde dan ook volmondig tegen het afgeven van een VVGB. De meerderheid van de raad was uiteindelijk echter voor het afgeven van een VVGB. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, maar de recreatiearken liggen nog steeds in de Minne Finne.

Lees meer...

De ondersteuning van jongeren in coronatijd

 Jongeren hebben het, evenals veel anderen, niet makkelijk. Ze hebben het gevoel dat er weinig oog voor ze is en na 14 maanden corona snakt men naar perspectief.  De zorg vindt plaats op afstand, onderwijs digitaal, geen feestjes, niet kunnen sporten, weer thuis moeten wonen, gebrek aan motivatie, je vrienden niet kunnen zien, je eenzaam voelen, bang voor een virus en het voelen dat er weinig perspectief is. Gebrek aan solidariteit en willekeur als het gaat om handhaving.

Lees meer...

De Bootsmaweg

Verklaring van Geen Bedenkingen – Bootsmaweg 6

Op een braakliggend perceel aan de Bootsmaweg 6 te Leeuwarden (parallel aan de Troelstraweg) is er het plan om een autogarage met inpandige woning en kapsalon te bouwen. Omdat dit niet past in het huidige bestemmingsplan, is er een VVGB nodig van de gemeenteraad. Als fractie waren we kritisch over het voorliggende plan. Enerzijds was er veel kritiek van de ruim 40 omwonenden en twee omliggende bedrijven, anderzijds hadden we zelf ook inhoudelijke bezwaren. 

Lees meer...

De Leeuwarder Energie Agenda (LEA)

De Leeuwarder Energie Agenda (LEA)

Afgelopen maand werd de Leeuwarder Energie Agenda (LEA) 2014-2021 behandeld in de gemeenteraad. In het kader van de klimaatplannen en de afspraken die volgen uit de Regionale Energie Strategie (RES) heeft Leeuwarden te maken met energiemaatregelen en opgaven. Elke gemeente moet aangaven hoe zij de klimaatdoelen zoals energie besparing, duurzame opwekking en co2 reductie wil gaan uitvoeren. De gemeente geeft deze periode prioriteit aan verdubbeling van het aantal zonnepanelen, uitbreiding van geothermie en energiebesparing.

Lees meer...

De literatuurbankjes van Leeuwarden

De literatuurbankjes van Leeuwarden

Soms heb je als raadslid  een lange adem nodig maar soms lukt het om als oppositiepartij ook in korte tijd steun te vergaren voor een ludiek plan.

Boekbankjes in Bulgarije
Afgelopen jaar zag ik op internet een artikel voorbij komen over boekbankjes in Bulgarije. Het betrof bankjes in de vorm van een boek met daarop tekstfragmenten (zie foto). Het leek me een leuk idee om zoiets ook in Leeuwarden te introduceren om Leeuwarden City of Literature extra onder de aandacht te brengen.

Lees meer...

Aukje de Vries en Harry Bevers op de VVD de kandidatenlijst

Aukje de Vries en Harry Bevers op de VVD de kandidatenlijst

Op maandag 1 december 2020 heeft het Hoofdbestuur van de VVD de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend gemaakt.

De VVD Netwerk Leeuwarden is ontzettend trots. In juni heeft het Netwerk Leeuwarden twee kandidaten naar voren geschoven voor een plaats op de lijst. Beide voordrachten zijn gehonoreerd met een prachtige plek op de lijst. Aukje de Vries op de 8e plaats en Harry Bevers op plek nummer 43. Met de huidige peilingen in het achterhoofd betekent dit dat Aukje de Vries rechtstreeks de Tweede Kamer in gaat. Voor haar wordt het een derde termijn. Uniek! De 43e plek voor Harry Bevers betekent dat hij, met de huidige peilingen als uitgangspunt, zich op kan maken voor het Kamerlidmaatschap na de vorming van een kabinet.

Lees meer...

Begroting 2021

Begroting 2021

Begrotingsbijdrage van Marcel Visser het debat op dinsdag 3 november

We behandelen de begroting van dit College voor het jaar 2021. Een beleidsarme begroting die is ingehaald door de werkelijkheid.

Het is een ongekend moeilijke periode voor Nederland en zo ook voor de gemeente Leeuwarden. Op dit moment bevinden wij ons midden in de tweede coronagolf. De horeca heeft hun deuren moeten sluiten, de culturele sector ligt op zijn gat en ondernemers maken zich zorgen wat de eventuele impact van een nieuw lockdown zal zijn, zeker met de feestdagen voor deur. We horen de zorgen van onze inwoners die hun baan dreigen te verliezen. En bijna iedereen kent ondertussen wel iemand die met het virus besmet is of in quarantaine zit. 

Het zijn onzekere tijden en er wordt op dit moment veel van mensen gevraagd. Het einde van de crisis is nog niet in zicht. Tegelijkertijd moeten wij samen volhouden om straks zo snel mogelijk weer naar normaal te kunnen gaan. Naar een gemeente die volop bloeit en waar straten weer gevuld worden met toeristen. 

Het verplicht ons na te denken over hoe we nu maar ook in de toekomst willen wonen, werken en recreëren binnen onze gemeente.

Lees meer...

De gemakkelijke weg op hoofdlijnen

De gemakkelijke weg op hoofdlijnen

Bijdrage van fractievoorzitter Marcel Visser tijdens het richtinggevend debat over de Mid Term Review (MTR) op 16 september 2020

Vandaag kijken we bij de MTR naar een aantal financiële voorstellen, terwijl we ook zouden moeten kijken hoe het College er halverwege de periode voor staat. Het zou niet alleen voor de raad maar ook voor het college een moment van reflectie moeten zijn. Zeker in deze moeilijke financiële periode geeft dit het college de ruimte om te kijken naar de effectiviteit van haar beleid.

Als we kijken naar de voortgang van het collegeprogramma is het College in haar MTR brief van 10 maart zelf heel duidelijk: Gebleken is dat het leggen van een direct verband tussen de gemeentelijke inzet (het Collegeprogramma) en behaalde resultaten in de samenleving lastig is. Veelal zijn externe factoren, zoals de conjunctuur, (mede)bepalend voor ontwikkelingen.

We weten dus nog steeds niet, op basis van feiten, hoe effectief of hoe doelmatig een beleidsvoornemen was. Het college lijkt haar eigen succes vooral te beoordelen op basis van  de hoeveelheid geld dat ergens aan wordt uitgegeven.

Lees meer...