De gemakkelijke weg op hoofdlijnen

De gemakkelijke weg op hoofdlijnen

Bijdrage van fractievoorzitter Marcel Visser tijdens het richtinggevend debat over de Mid Term Review (MTR) op 16 september 2020

Vandaag kijken we bij de MTR naar een aantal financiële voorstellen, terwijl we ook zouden moeten kijken hoe het College er halverwege de periode voor staat. Het zou niet alleen voor de raad maar ook voor het college een moment van reflectie moeten zijn. Zeker in deze moeilijke financiële periode geeft dit het college de ruimte om te kijken naar de effectiviteit van haar beleid.

Als we kijken naar de voortgang van het collegeprogramma is het College in haar MTR brief van 10 maart zelf heel duidelijk: Gebleken is dat het leggen van een direct verband tussen de gemeentelijke inzet (het Collegeprogramma) en behaalde resultaten in de samenleving lastig is. Veelal zijn externe factoren, zoals de conjunctuur, (mede)bepalend voor ontwikkelingen.

We weten dus nog steeds niet, op basis van feiten, hoe effectief of hoe doelmatig een beleidsvoornemen was. Het college lijkt haar eigen succes vooral te beoordelen op basis van  de hoeveelheid geld dat ergens aan wordt uitgegeven.

Lees meer...

VVD wil verruiming terrassen doorzetten

VVD wil verruiming terrassen doorzetten

Corona treft onze economie hard. Ondanks dat Nederland het beter doet dan veel andere landen is ons bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp is niet eerder door het CBS gemeten.

Het aantal faillissementen in Nederland stijgt dit jaar door Corona waarschijnlijk met 34 %. Het is daarom alle hens aan dek om de effecten lokaal te beperken. De VVD Leeuwarden wil dat de ondernemers alle ruimte krijgen om hun omzet weer goed te maken en vraagt daarom het college om een beetje langer meer ruimte op het terras toe te staan.

Lees meer...

Oud-staatssecretaris en erelid Els Veder-Smit overleden

Oud-staatssecretaris en erelid Els Veder-Smit overleden

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Els Veder-Smit.

Als staatssecretaris namens de VVD heeft Els Veder-Smit een enorm belangrijke rol gehad binnen onze partij. Mede door haar deelname aan diverse vrouwenorganisaties en door haar afvaardiging in 1965, namens het Nederland Vrouwen Comité aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Zij speelde een grote rol in de emancipatie en was voor velen een bron van inspiratie.

Tijdens haar politieke carrière was ze een autoriteit op het gebied van volksgezondheid.  In haar eerste jaar als staatssecretaris loodste zij een handvol wetsvoorstellen door beide Kamers, zoals de Wet inzake de bevoegdheid en titel van verloskundige, en een wijzigingsvoorstel van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, die betere planning van ziekenhuisvoorzieningen mogelijk maakte.

Erelid

Door haar jarenlange inzet in zowel de lokale als de landelijke politiek is Veder-Smit in 1998 benoemd tot erelid van de VVD.

We zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor de partij en voor ons land heeft gedaan. We wensen de familie en dierbaren sterkte toe de komende periode.

Mark Rutte: ‘’Ik ben bedroefd door het overlijden van oud-Kamerlid en staatssecretaris Els Veder-Smit. Een betrokken politica en sociale vrouw die tot op hoge leeftijd oog had voor anderen. We gaan haar missen in de liberale familie. Haar nabestaanden wens ik veel sterkte.’’

Partijvoorzitter Christianne van der Wal – Zeggelink: ‘’ Voor mij persoonlijk was Els Veder-Smit een voorbeeld hoe je met inzet en kennis veel kunt bereiken. Tot het laatste moment bleef ze actief en betrokken bij onze partij. Haar waardevolle steun en aanwezigheid ga ik missen. Ik wens haar familie veel sterkte toe.’’

(www.vvd.nl)

Lees meer...

Meer geluk dan wijsheid

Meer geluk dan wijsheid

Op 24 juni 2020 behandelde de gemeenteraad de Jaarstukken 2019. Fractievoorzitter Marcel Visser sprak tijdens de Algemene Beschouwingen over "geluk en wijsheid":

Ik had mijn eerste bijdrage als fractievoorzitter toch anders voorgesteld. We zijn bij elkaar in een halfvolle raadzaal, in een wereld die nog steeds op zijn kop staat. We zoeken naar verbinding terwijl afstand het devies is.

We zien grote onzekerheden als het gaat om onze gezondheid en de zorg, de toename van het aantal mensen dat hun baan verliest, de culturele infrastructuur – een belangrijke ader van Leeuwarden – die wankelt, ondernemers waarbij het water aan de lippen staat of zelfs hun deuren moeten sluiten. We missen de stroom aan toeristen en proeven de hoop van de toeristische sector op nog een goed hoogseizoen.

Toch kijken we vandaag terug of het College haar werk goed heeft gedaan in 2019. Tegelijkertijd beseffen we ook dat deze resultaten uit het verleden, geen garanties meer bieden voor het heden.

Lees meer...

Andries Ekhart overleden

Vanochtend zijn we opgeschrikt door het verdrietige bericht dat onze collega Andries Ekhart gisteren is overleden. Andries was fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Hij had nog maar zeer recent het fractievoorzitterschap van Lutz Jacobi over genomen. Hij was, voordat hij weer raadslid werd, ook jarenlang wethouder voor de PvdA in Leeuwarden. We verliezen in Andries een warme, vriendelijke en betrokken collega. Iemand die, ongeacht politieke verschillen, altijd kon verbinden en stond voor de mensen waar hij zich verantwoordelijk voor voelde.

Zijn overlijden maakt ons heel erg verdrietig.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. Zijn vrouw, kinderen en kleinkind moeten een beminnelijk mens missen.

We wensen onze collega's van de PvdA heel veel sterkte toe.

VVD Fractie Leeuwarden

Lees meer...

RES - naar een duurzame energie

RES - naar een duurzame energie

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Leeuwarden ingestemd met het startdocument Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân en daarmee met de participatie van de gemeente Leeuwarden in dit traject. De afgelopen periode hebben de Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip samen met de netbeheerders,  bedrijven en andere organisaties gewerkt aan een ‘concept-RES’ voor Fryslân. Hierin staat de eerste aanzet over hoe de Friese overheden aan de doelstellingen vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord willen bijdragen; het ‘Friese Bod’, voor wat betreft energiebesparing, verduurzaming van de gebouwde omgeving en de opwek van duurzame elektriciteit. Het concept-RES wordt vóór 1 juni door de regiegroep RES aangeboden aan het nationale 
programma RES. 

Lees meer...

Vlietzone - aanleiding voor het debat

Vlietzone - aanleiding voor het debat

Vorig jaar december heb ik namens de VVD en D66 o.a. de motie ingediend om te komen met een plan van aanpak met oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn, om de problemen op de Vlietzone (en omgeving) aan te pakken. 

Afgelopen woensdag was eindelijk het digitale politieke debat over het plan van aanpak om de problematiek in de Vlietzone in Leeuwarden aan te pakken. 

Lees meer...

Wennen aan de 1,5 meter

Wennen aan de 1,5 meter

Ik kan nog maar steeds moeilijke wennen aan die anderhalve meter. Het is en blijft lastig om zoveel afstand te houden tot al die mensen die ons dierbaar zijn. Wat eerst zo vanzelfsprekend leek kan nu even niet meer. Geen drie zoenen als je iemand begroet of een knuffel als iemand er even doorheen zit. Niet dat schouderklopje als het goed gaat of even je ouders of opa en oma op de koffie.  Ik ben zelf altijd van vernieuwing, maar wat verlang ik nu weer terug naar het oude.
 
Als ik door de straten van Leeuwarden loop zie ik steeds meer winkels hun deuren weer openen en zoeken naar creatieve oplossingen om hun hoofd boven water te houden. Maar ik zie en hoor ook de teleurstelling van de ondernemers die wel open willen maar niet open mogen, zoals de kappers en de horeca. We vierden een koningsdag met lege pleinen en terrassen en op 5 mei vieren we onze vrijheid thuis. Dagen die normaal zorgen voor extra drukte en omzet, die ondernemers nu mislopen. Iedereen kijkt uit naar de volgende persconferentie van Mark Rutte in de hoop op de volgende stap.

Lees meer...

Samen staan we sterk.

Samen staan we sterk.

Op 21 april jl. was de persconferentie waar veel mensen reikhalzend naar uitkeken. Eigenlijk hadden we allemaal meer gewild: meer vrijheid, meer ruimte voor ondernemers en meer lucht in de zorg. We hebben na deze weken van intelligente lockdown al veel bereikt, de eerste piek is geweest en de zorg kan het aan. Maar we zijn er helaas nog niet. Het virus is er nog steeds en verspreid zich, mensen worden nog steeds heel erg ziek en overlijden. Alle inmiddels bekende maatregelen van 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk thuis blijven en werken en handen wassen blijven dan ook noodzakelijk.

Gelukkig kunnen de basisscholen en buitenschoolse opvang weer open vanaf 11 mei, en middelbare scholen vanaf 2 juni. Natuurlijk met de nodige voorzorgsmaatregelen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april weer in groepsverband sporten, jongeren van 13 tot en met 28 jaar ook, maar dan wel met 1,5 meter afstand. En zelfstandig wonende ouderen vanaf 70 jaar mogen van 29 april bezocht worden door één of twee vaste personen, mits er natuurlijk geen klachten zijn. Dat zijn kleine stapjes die we kunnen maken, doordat we ons in de afgelopen tijd goed hebben gehouden aan de maatregelen.

Lees meer...

VVD vraagt extra inzet voor locale ondernemers

VVD vraagt extra inzet voor locale ondernemers

Wat is een stad zonder ondernemers. Even winkelen, even ergens een kopje koffie drinken en 's avonds uit eten. Het zijn die ondernemers die onze steden en dorpen gezellig maken.Het ondernemersklimaat is echter broos in onze gemeente.  Hierdoor hebben veel ondernemers geen grote reserves. Veel ondernemers zijn momenteel noodgedwongen dicht en missen veel kostbare omzet. Iets waarvan ze hopen dat ze die zo snel mogelijk weer kunnen inlopen. Inhalen niet uit rijkdom maar om niet om te vallen. Inmiddels zien we dat de eerste ondernemers slachtoffer zijn geworden van dit virus. Het spook van de crisis is groter dan de crisis alleen. Wij willen dat de ondernemers alle ruimte krijgen om hun omzet weer goed te maken, daarom vragen we het college om meer ruimte op het terras toe te staan, extra lange openingstijden, het 1e uur gratis parkeren en actief te onderzoeken hoe lokaal winkelen verder gestimuleerd kan worden.

Lees meer...

Samen moeten we het doen!

Samen moeten we het doen!

Wat een aantal weken geleden nog onwerkelijk leek, is toch gebeurd. Het openbare leven ligt grotendeels stil. Van veel ondernemers zijn de deuren dicht en velen van ons werken ineens vanuit thuis. Mensen raken ziek, ernstig ziek en overlijden zelfs. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om het corona-virus te bedwingen. Deze maatregelen raken iedereen in meer of mindere mate, maar we voelen ze allemaal. Maar deze maatregelen zijn echt nodig zijn om dit virus en deze crisis te bestrijden.

Namens de VVD-fractie wil ik graag allereerst mijn respect, bewondering en waardering uitspreken voor alle mensen in de zorg, de vakkenvullers, de leraren, de agenten, de ondernemers, de zzp’ers en alle andere mensen in de vitale beroepen die nu dag in dag uit ontzettend hard werken om het “gewone” leven door te laten gaan en om het virus te bestrijden en Nederland er weer bovenop te krijgen. We vragen op dit moment onwijs veel van onze zorgverleners, mantelzorgers en alle andere mensen in de cruciale sectoren van onze samenleving.

Lees meer...

Doen wat nodig is

Doen wat nodig is

Het Coronavirus heeft grote impact. Het raakt onze gezondheid, onze economie en onze manier van leven. Ik wil graag beginnen met iedereen die ziek is of die zieke familie of vrienden heeft, of die zelfs met een sterfgeval te maken heeft, veel sterkte te wensen in deze tijd.

Iedereen is natuurlijk allereerst bezorgd over zijn of haar gezondheid en die van hun naasten. Dat is heel begrijpelijk. Alles is erop gericht om het Coronavirus zo goed mogelijk te bestrijden en de mensen de juiste zorg te kunnen verlenen. Maar veel mensen zijn ook bang of zij in de toekomst nog wel brood op de plank hebben. Ondernemers zijn in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf en werknemers. De VVD vindt dat we al het nodige moeten doen om de schadelijke gevolgen te beperken. Er is gelukkig financiële ruimte om te doen wat nodig is. Om ervoor te zorgen dat de ondernemers deze Coronacrisis kunnen overleven.

Lees meer...

Marcel Visser: de nieuwe fractievoorzitter van VVD Leeuwarden

Marcel Visser: de nieuwe fractievoorzitter van VVD Leeuwarden

Vanavond heeft de fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de VVD, Serge Hollander, aangekondigd vanaf vandaag terug te treden in zijn functie. In 2011 werd hij unaniem benoemd en inmiddels heeft hij bijna 9 jaar op een inspirerende manier de fractie geleid.

Deze stap geeft ruimte aan een nieuwe fractievoorzitter om de resterende termijn van deze raadsperiode invulling te geven. Met genoegen kondigt de VVD fractie Marcel Visser aan als de nieuwe fractievoorzitter.

Marcel is sinds 1 januari 2018 lid van de gemeenteraad en was daarvoor al vier jaar fractie assistent van de VVD. Marcel heeft aangegeven het fractievoorzitterschap en politiek leiderschap van de VVD in Leeuwarden te ambiëren. De fractie heeft er dan ook heel veel vertrouwen in dat hij de VVD de komende tijd veel succes en goede resultaten gaat brengen.

Lees meer...

Vragen VVD over situatie Stationsgebied

Vragen VVD over situatie Stationsgebied

In het Friesch Dagblad van 8 februari kunnen we lezen dat het nieuwe Stationsgebied en het nieuwe busstation gevaarlijke situaties opleveren. Arriva noemt het gebied niet veilig en stelt dat er van een goede doorstroming geen sprake is. Ook taxichauffeurs en de Fietsersbond zijn ontevreden. Ze staan niet alleen in hun kritiek want ook veel Leeuwarders klaagden de afgelopen periode steen en been bij de VVD ten aanzien van de doorstroming, het gemis aan een kiss and ride plek bij het station, onduidelijke en gevaarlijke situaties op de shared space etc. In het krantenartikel kunnen we een verklaring lezen voor deze situaties.

De VVD heeft vragen gesteld aan het college >>>

Lees meer...

Op hoop van zegen...

Op hoop van zegen...

(Spreektekst Serge Hollander bij behandeling coalitieakkoord 17 janauri 2018)

Vandaag bespreken we het coalitieakkoord. De bespreking van een dergelijk akkoord in de Raad lijkt een beetje op de tv serie de Dragons’ den. Het plan wordt gepresenteerd, de dragons' vertellen of ze er vertrouwen in hebben en bereid zijn om er in te investeren.

Alvorens ik tot ons oordeel kom, eerst een winstwaarschuwing. Meestal maak ik een grap in mijn bijdrage, deze keer ben ik echter droevig gestemd. Daar horen geen grappen en grollen bij.

De waarschuwingen voorafgaand aan het coalitieakkoord waren ook niet om te lachten en nog nooit zo duidelijk. In- en extern werd er geroepen dat het tijd werd voor stevige financiële beslissingen. Hierbij is het terugdringen van het tekort op het sociale domein topprioriteit. Wanneer niet wordt ingegrepen dreigt de provincie onze gemeente financieel onder curatele te stellen.

Lees meer...

Schriftelijke vragen afsluiting Hendrik Algraweg

Schriftelijke vragen afsluiting Hendrik Algraweg

Na het lezen van de berichten in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant van 16 december jl. over het wederom mislukken van een poging van de gemeente om de Hendrik Algraweg af te sluiten is de VVD Fractie zeer verbaasd en bezorgd over de gang van zaken. Wij maken ons er vooral zorgen over dat de rechter tot twee maal toe moest ingrijpen omdat de gemeente de procedures niet lijkt te volgen. De VVD heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees hier de vragen (PDF) >>>

Lees meer...

Vragen VVD over zorgen hoofdsponsor LF2018

In het Friesch Dagblad van 11 december j.l. verscheen een bericht over de grote zorgen van hoofdsponsor LOF van LF2018. In het bericht wordt aangegeven dat de ondernemers verenigd in het LOF geen gehoor vinden bij de lokale en provinciale overheid daar waar het gaat om plannen en initiatieven te ontwikkelen voor de periode na 2018 (Legacy of Agenda 2028).

De VVD fractie is zeer verbaasd en bezorgd over het gebrek aan samenwerking zoals dat door de voorzitter van het LOF wordt verwoord. Zeker omdat het LOF bereid is om structureel in deze legacy te investeren.

De VVD Fractie heeft heirover vragen gesteld aan het college van B&W. Lees hier de vragen (PDF)>>>

Lees meer...

 Ongehinderd in Leeuwarden

Ongehinderd in Leeuwarden

Sinds 1 januari 2017 is er de verplichting voor publieke gebouwen van de overheid en bedrijven om goed toegankelijk te zijn voor een ieder. Om eenvoudig inzichtelijk te maken hoe toegankelijk publieke locaties en bedrijven zijn sluiten steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het landelijke platform Ongehinderd.

Het initiatief “Ongehinderd” heeft een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. Door het keuringsteam worden locaties getoetst in opdracht van gemeenten en bedrijven.

De VVD stelt vragen over aansluiting van Leeuwarden bij dit initiatief.

Lees hier de vragen (PDF) >>>

Lees meer...

Schriftelijke vragen inbraakgolf Leeuwarder wijken

Schriftelijke vragen inbraakgolf Leeuwarder wijken

Op 6 oktober 2017, kopte het Friesch Dagblad over de inbraakgolf in de Leeuwarder wijken de Vossepark en Camminghaburen. Volgens Misdaad in kaart waren er in Leeuwarden dit jaar alleen al 156 inbraken of pogingen tot inbraak. Een inbraak is een zogenaamde high impact crime welke diep ingrijpt op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. De VVD fractie stelt vragen hierover en ove rhet gebruik van het Criminaliteits Anticipatie Systeem.

Lees hier de vragen (PDF) >>>

Lees meer...

Vragen Brand Wirdumerdijk Leeuwarden

Op 25 september woedde er een brand op de derde etage van een winkelpand aan de Wirdumerdijk. Door verslaggevers van Omrop Fryslan is geconstateerd dat de ruimte “vol lag met matrassen”. Gesproken wordt over huisvesting voor prostitués. Naar aanleiding van een raadsinitiatief mogen prostitués sinds 2014 niet meer slapen op hun werkkamer.
Naar aanleiding van deze informatie heeft de VVD Leeuwarden de volgende vragen aan het college gesteld.

Download hier de vragen (PDF)>>>

 

Lees meer...