Aukje de Vries en Harry Bevers op de VVD de kandidatenlijst

Aukje de Vries en Harry Bevers op de VVD de kandidatenlijst

Op maandag 1 december 2020 heeft het Hoofdbestuur van de VVD de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend gemaakt.

De VVD Netwerk Leeuwarden is ontzettend trots. In juni heeft het Netwerk Leeuwarden twee kandidaten naar voren geschoven voor een plaats op de lijst. Beide voordrachten zijn gehonoreerd met een prachtige plek op de lijst. Aukje de Vries op de 8e plaats en Harry Bevers op plek nummer 43. Met de huidige peilingen in het achterhoofd betekent dit dat Aukje de Vries rechtstreeks de Tweede Kamer in gaat. Voor haar wordt het een derde termijn. Uniek! De 43e plek voor Harry Bevers betekent dat hij, met de huidige peilingen als uitgangspunt, zich op kan maken voor het Kamerlidmaatschap na de vorming van een kabinet.

Lees meer...

Begroting 2021

Begroting 2021

Begrotingsbijdrage van Marcel Visser het debat op dinsdag 3 november

We behandelen de begroting van dit College voor het jaar 2021. Een beleidsarme begroting die is ingehaald door de werkelijkheid.

Het is een ongekend moeilijke periode voor Nederland en zo ook voor de gemeente Leeuwarden. Op dit moment bevinden wij ons midden in de tweede coronagolf. De horeca heeft hun deuren moeten sluiten, de culturele sector ligt op zijn gat en ondernemers maken zich zorgen wat de eventuele impact van een nieuw lockdown zal zijn, zeker met de feestdagen voor deur. We horen de zorgen van onze inwoners die hun baan dreigen te verliezen. En bijna iedereen kent ondertussen wel iemand die met het virus besmet is of in quarantaine zit. 

Het zijn onzekere tijden en er wordt op dit moment veel van mensen gevraagd. Het einde van de crisis is nog niet in zicht. Tegelijkertijd moeten wij samen volhouden om straks zo snel mogelijk weer naar normaal te kunnen gaan. Naar een gemeente die volop bloeit en waar straten weer gevuld worden met toeristen. 

Het verplicht ons na te denken over hoe we nu maar ook in de toekomst willen wonen, werken en recreëren binnen onze gemeente.

Lees meer...

De gemakkelijke weg op hoofdlijnen

De gemakkelijke weg op hoofdlijnen

Bijdrage van fractievoorzitter Marcel Visser tijdens het richtinggevend debat over de Mid Term Review (MTR) op 16 september 2020

Vandaag kijken we bij de MTR naar een aantal financiële voorstellen, terwijl we ook zouden moeten kijken hoe het College er halverwege de periode voor staat. Het zou niet alleen voor de raad maar ook voor het college een moment van reflectie moeten zijn. Zeker in deze moeilijke financiële periode geeft dit het college de ruimte om te kijken naar de effectiviteit van haar beleid.

Als we kijken naar de voortgang van het collegeprogramma is het College in haar MTR brief van 10 maart zelf heel duidelijk: Gebleken is dat het leggen van een direct verband tussen de gemeentelijke inzet (het Collegeprogramma) en behaalde resultaten in de samenleving lastig is. Veelal zijn externe factoren, zoals de conjunctuur, (mede)bepalend voor ontwikkelingen.

We weten dus nog steeds niet, op basis van feiten, hoe effectief of hoe doelmatig een beleidsvoornemen was. Het college lijkt haar eigen succes vooral te beoordelen op basis van  de hoeveelheid geld dat ergens aan wordt uitgegeven.

Lees meer...

VVD wil verruiming terrassen doorzetten

VVD wil verruiming terrassen doorzetten

Corona treft onze economie hard. Ondanks dat Nederland het beter doet dan veel andere landen is ons bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp is niet eerder door het CBS gemeten.

Het aantal faillissementen in Nederland stijgt dit jaar door Corona waarschijnlijk met 34 %. Het is daarom alle hens aan dek om de effecten lokaal te beperken. De VVD Leeuwarden wil dat de ondernemers alle ruimte krijgen om hun omzet weer goed te maken en vraagt daarom het college om een beetje langer meer ruimte op het terras toe te staan.

Lees meer...

Oud-staatssecretaris en erelid Els Veder-Smit overleden

Oud-staatssecretaris en erelid Els Veder-Smit overleden

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Els Veder-Smit.

Als staatssecretaris namens de VVD heeft Els Veder-Smit een enorm belangrijke rol gehad binnen onze partij. Mede door haar deelname aan diverse vrouwenorganisaties en door haar afvaardiging in 1965, namens het Nederland Vrouwen Comité aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Zij speelde een grote rol in de emancipatie en was voor velen een bron van inspiratie.

Tijdens haar politieke carrière was ze een autoriteit op het gebied van volksgezondheid.  In haar eerste jaar als staatssecretaris loodste zij een handvol wetsvoorstellen door beide Kamers, zoals de Wet inzake de bevoegdheid en titel van verloskundige, en een wijzigingsvoorstel van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, die betere planning van ziekenhuisvoorzieningen mogelijk maakte.

Lees meer...

Meer geluk dan wijsheid

Meer geluk dan wijsheid

Op 24 juni 2020 behandelde de gemeenteraad de Jaarstukken 2019. Fractievoorzitter Marcel Visser sprak tijdens de Algemene Beschouwingen over "geluk en wijsheid":

Ik had mijn eerste bijdrage als fractievoorzitter toch anders voorgesteld. We zijn bij elkaar in een halfvolle raadzaal, in een wereld die nog steeds op zijn kop staat. We zoeken naar verbinding terwijl afstand het devies is.

We zien grote onzekerheden als het gaat om onze gezondheid en de zorg, de toename van het aantal mensen dat hun baan verliest, de culturele infrastructuur – een belangrijke ader van Leeuwarden – die wankelt, ondernemers waarbij het water aan de lippen staat of zelfs hun deuren moeten sluiten. We missen de stroom aan toeristen en proeven de hoop van de toeristische sector op nog een goed hoogseizoen.

Toch kijken we vandaag terug of het College haar werk goed heeft gedaan in 2019. Tegelijkertijd beseffen we ook dat deze resultaten uit het verleden, geen garanties meer bieden voor het heden.

Lees meer...

Andries Ekhart overleden

Vanochtend zijn we opgeschrikt door het verdrietige bericht dat onze collega Andries Ekhart gisteren is overleden. Andries was fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Hij had nog maar zeer recent het fractievoorzitterschap van Lutz Jacobi over genomen. Hij was, voordat hij weer raadslid werd, ook jarenlang wethouder voor de PvdA in Leeuwarden. We verliezen in Andries een warme, vriendelijke en betrokken collega. Iemand die, ongeacht politieke verschillen, altijd kon verbinden en stond voor de mensen waar hij zich verantwoordelijk voor voelde.

Zijn overlijden maakt ons heel erg verdrietig.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. Zijn vrouw, kinderen en kleinkind moeten een beminnelijk mens missen.

We wensen onze collega's van de PvdA heel veel sterkte toe.

VVD Fractie Leeuwarden

Lees meer...

RES - naar een duurzame energie

RES - naar een duurzame energie

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Leeuwarden ingestemd met het startdocument Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân en daarmee met de participatie van de gemeente Leeuwarden in dit traject. De afgelopen periode hebben de Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip samen met de netbeheerders,  bedrijven en andere organisaties gewerkt aan een ‘concept-RES’ voor Fryslân. Hierin staat de eerste aanzet over hoe de Friese overheden aan de doelstellingen vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord willen bijdragen; het ‘Friese Bod’, voor wat betreft energiebesparing, verduurzaming van de gebouwde omgeving en de opwek van duurzame elektriciteit. Het concept-RES wordt vóór 1 juni door de regiegroep RES aangeboden aan het nationale 
programma RES. 

Lees meer...

Vlietzone - aanleiding voor het debat

Vlietzone - aanleiding voor het debat

Vorig jaar december heb ik namens de VVD en D66 o.a. de motie ingediend om te komen met een plan van aanpak met oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn, om de problemen op de Vlietzone (en omgeving) aan te pakken. 

Afgelopen woensdag was eindelijk het digitale politieke debat over het plan van aanpak om de problematiek in de Vlietzone in Leeuwarden aan te pakken. 

Lees meer...