PERSBERICHT

VVD raadslid Wyb Feddema verlaat de Leeuwarder VVD fractie en gaat zelfstandig verder.

Wyb Feddema heeft vandaag aan de VVD fractie en bestuur laten weten dat hij heeft besloten om afscheid van de VVD fractie te nemen. De heer Feddema heeft aangegeven zelfstandig als raadslid verder te gaan. Bestuur en fractie zijn teleurgesteld het over feit dat hij besloten heeft zijn zetel, welke hij door de VVD heeft ontvangen, te blijven bezetten.

Wij betreuren het besluit van de heer Feddema, zeker gezien zijn lange staat van dienst voor de VVD, maar herkennen ons voor een belangrijk deel niet in zijn beweegredenen voor deze stap.

De heer Feddema zit dankzij de VVD in de gemeenteraad. Het is dan ook niet meer dan logisch dat hij zijn zetel opgeeft. Mocht hij dat niet doen, dan zal het bestuur de procedure tot beëindiging van het lidmaatschap van de VVD in gang zetten.