Aanrijdtijden hulpverlening

De lokale brandweer en ambulances moeten de wettelijke aanrijdtijden halen. De gemeente moet geen belemmerende maatregelen nemen, zoals de voorrang van fietsers op mini-rotondes. Operationele grenzen zijn belangrijker dan gemeentegrenzen. De regionalisering van de brandweer mag niet ten koste gaan van het niveau aan dienst- en hulpverlening in Leeuwarden.