Vragen over zorgwebsite

De VVD fractie is ernstig verontrust over de verwijzing naar, en het functioneren van, de 'sociale marktplaats' wehelpen.nl. Ons is gebleken dat dit systeem werkt zonder enige vorm van controle op hulpvragers en hulpaanbieders. We hebben grote twijfels over veiligheid en betrouwbaarheid van dit systeem.

Naast onze vragen hebben wij dan ook het verzoek aan het college gedaan om deze koppeling en verwijzing met onmiddellijke ingang te verwijderen van lwdvoorelkaar.nl, in elk geval tot dat de antwoorden van het college bekend zijn.

Lees hier de vragen (PDF)