Politiek Leeuwarden: Hollander wil concrete dingen realiseren

LEEUWARDEN – Huis aan Huis interviewt regelmatig raadsleden. Deze week een vraaggesprek met Serge Hollander (33 jaar), nieuw raadslid voor de VVD. Hij is geboren in Leeuwarden waar hij een belangrijk deel van zijn jeugd heeft gewoond.

Hollander groeide op in Camminghaburen toen dat net in aanbouw was. ,,De ruimte en zandvlaktes waren ons speelterrein, dat was fantastisch. Ik zat daar op de basisschool. Later ben ik naar het Slauerhof College in Westeinde gegaan. In Groningen heb ik de Heao gedaan en waar ik uiteindelijk ben afgestudeerd op onroerend goed en makelaardij.”

Na zijn studie kwam Hollander in dienst van de gemeente Leeuwarden. ,,Ik heb zeven jaar gewerkt voor de gemeente als makelaar. Ik kocht en verkocht onder andere grond. Het hele proces van bestemmingsplan tot de uiteindelijke realisatie van een hele wijk boeit mij enorm. Nu werk ik voor de gemeente Lelystad bij de afdeling Economie en Vastgoedontwikkeling.”

Hollander zijn interesse voor de politiek ontstond al in zijn jeugd. Hij las veel biografieën van onder andere politieke leiders. ,,Deze levensverhalen spreken mij aan, omdat het vaak gaat over vrijheidsdrang maar ook idealisme en de wens om iets te veranderen. Dat gevoel herkende ik. Ik wil ook graag iets duurzaams doen. Concrete dingen realiseren voor de toekomst. Ik ben erg betrokken bij onze stad, mijn stad. Daarom ben ik gemeenteraadslid geworden.”

,,De VVD is voor mij de partij waar vrijheid en ondernemersschap een belangrijke plaats innemen. Daar kan ik mij in vinden. Mijn portefeuille omvat financiën, grondzaken, publieke dienstverlening, herindeling gemeenten en infrastructuur.”

Nu de gemeente Boarnsterhiem opgedeeld wordt, is de gemeentelijke herindeling volop onderwerp van gesprek. Hoe kijkt Hollander hier tegenaan? ,,Als je in 2014 gaat herindelen moet je het in één keer goed doen. Dus niet alleen een deel van Boarnsterhiem, maar ook andere gemeenten die belangstelling hebben om zich bij Leeuwarden aan te sluiten. Alles in één keer. De eerste paar jaar van zo'n nieuwe gemeente vallen financieel meestal tegen. Dan wordt zichtbaar wat er hapert en wat er beter kan.”

,,De VVD is van mening dat de bewoners van de betrokken gemeenten zelf moeten kiezen waar zij bij willen horen. Verder is het belangrijk dat je vooraf een inschatting maakt van de risico's van de herindeling. Het samenvoegen van twee begrotingen mag niet leiden tot lastenverhoging voor de burgers. De VVD heeft het college van burgemeester en wethouders hier met klem op gewezen..”

,,Herindeling betekent ook een verrijking. Grou met zijn watersportactiviteiten is een prachtige aanvulling op diezelfde activiteiten in Leeuwarden.” vindt Hollander. ,,Dat bevordert het toerisme en is goed voor onze economie. Het versterkt en stimuleert de stad. Veel mensen uit de omliggende dorpen zijn al op Leeuwarden gericht, meestal werken zij hier. Leeuwarden kan zich dan nóg beter ontwikkelen. Met name op het gebied van evenementen en toerisme.”

,,Ook de watertechnologie is een grote stap voorwaarts. Leeuwarden moet haar eigenheid behouden, maar kan haar identiteit wel meer versterken. De toerist komt juist voor die eigenheid. Diezelfde toerist maakt ons bewust van de waarde van onze stad. Dat moeten we meer vermarkten. Ik wens dat Leeuwarden in 2020 beter bereikbaar is en een sterkere eigen identiteit uitdraagt. Dat het toerisme fors is toegenomen en ondernemers zich hier graag willen vestigen.”

Artikel >>>