POLITIEJAARPLAN 2011: MEER AANDACHT VOOR WINKELVEILIGHEID

Bij de bespreking van het politiejaarplan 2011 krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om prioriteiten vanuit de raad aan te geven. VVD-raadslid Aukje de Vries vond het opvallend dat de aangiftebereidheid van winkeliers sterk was gedaald. De VVD Leeuwarden heeft eerder een initiatiefvoorstel winkelveilligheid met allerlei maatregelen gepresenteerd. Dat is ook aangenomen door de gemeenteraad. Maar van de uitvoering komt weinig terecht, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid voor winkeliers om een vergoeding te krijgen voor tijd die ze moeten besteden aan aangiftes. Op verschillende plaatsen is dat al mogelijk: Amsterdam en Groningen. Maar in Leeuwarden is nog steeds niet geregeld. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen in andere winkelgebieden dan de binnenstad, komt niet van de grond.

 
De VVD is er daarnaast voorstander van om het politiejaarplan en het veiligheidsjaarplan in elkaar te schuiven. Dat komt de integraliteit ten goede en voorkomt naar elkaar wijzen van politie en gemeente bij het oplossen van problemen.
 
Ander belangrijke prioriteit voor de VVD is de bestrijding van de overlast illegale prostitutie, drugs dealen en bedelen. De speciale aanpak van de Weaze is een goed begin. Er worden eindelijk ook fysieke maatregelen genomen, zoals het afsluiten van stegen. Iets dat de VVD een aantal jaren geleden al heeft voorgesteld.
 
Als het gaat om de verkeersveiligheid wil de VVD graag in het bijzonder inzetten op het gedrag van fietsers op mini-rotondes. Het schijnt tegenwoordig normaal te zijn dat fietsers de rotondes linksom nemen. Dat levert levensgevaarlijke situaties op. De ergernis van overlast van brommers, scheuren en teveel geluid, wil de VVD ook aanpakken.
 
Tot slot. Het regionaal college heeft recent een beslissing genomen over de politiesterkte in Fryslân. Het aantal agenten gaat met 144 fte naar beneden. De VVD heeft de burgemeester de vorige keer de opdracht meegegeven om te zorgen dat er in Leeuwarden, gelet op de hoeveelheid criminaliteit, niet minder, eerder meer agenten moeten komen. Wat is daarvan terecht gekomen?