Plankosten van stedelijke vernieuwing (te) fors

Hoofdlijnen in het voorstel lijken vanzelfsprekend. Echter de uitwerkingen van de verschillende onderdelen zullen duidelijkheid moeten geven. Veel zal afhangen van de samenwerking met de woningbouwcorporaties.

Plankosten van 8 ton euro lijken de VVD zwaar ten opzichte de totale beschikbare middelen van 17,8 miljoen euro. Zeker in relatie tot het nog niet bekend zijn van die corporatieplannen. Immers veelal zal het afhangen van waar het geld ingezet wordt door die genoemde plannen. Het college noemt zelf het risico, de gemeente moet niet vervallen in ad-hoc te gaan werken. Is er al een richting bekend?
 
Binnenstad-Oost: Tweebaksmakt-Oosterstraat van 1 miljoen euro moet wel in de revitalisering ingezet worden en niet onderdeel gaan uitmaken van mede financiering van de parkeergarage van de Provincie!
 
Daarnaast is er ook een reservering voor Tweebaksmarkt-Tuinen van 1 miljoen euro, volgens de VVD moeten er nog middelen gereserveerd zijn (ongebruikt) van het binnenstad inrichtingproject BinnenstadNieuwestad. Op het moment dat de gemeente toe was aan deze “Tuinen-aanpak”, werd begonnen met de verbouw van het Provinciehuis. En om het nieuwe straatwerk niet te vernielen is toen besloten dit werk uit te stellen totdat het Provinciehuis klaar zou zijn.
 
Duurzaamheid: De VVD vindt dat deze middelen breder ingezet kunnen worden dan alleen de bestaande voorraad. Baggeren: Begrijpt de VVD goed dat deze middelen ingezet worden voor het oude gasfabriekterrein? Of gaat het college creatief inzetten op de andere kant van het Hoesterend, daar staat namelijk het pand voor opvang van zwervers. Er mot daar nog grondsanering plaats vinden, klopt deze veronderstelling?
 
Dan tot slot, de nota “Verdeelbesluit” was wat warrig of bracht de VVD een beetje in verwarring! Op bladzijde 5 staat trots en fier het aanpakken en verbeteren van het casino in het oostelijke binnenstadsdeel. Even was de VVD blij en dacht dat  het college iets ging doen aan de 3 lege winkelpanden aan het Naauw. Daar moet een uitbreiding komen van het Casino Las Vegas. Na ambtelijke raadpleging bleek deze claim op een verschrijving te berusten. Waarvan akte! Maar wethouder geef dan nogmaals door aan de collega’s: het duurt nu al ruim 10 jaar, om deze mooie plek aan het Naauw verder te brengen en om deze rotte kies eindelijk eens aan te pakken!