Overijsselselaan: kwaliteit vasthouden bij invulling

Het voorliggende bestemmingsplan komt overeen met de voorgesprekken die gevoerd zijn ten tijde van de besprekingen op het projectkantoor van de Zuidlanden. Wat wel opvalt, is dat de gemeente opnieuw de fout ingaat om van buiten naar binnen te werken. Maar onder de economische tegendruk moeten we ook pragmatisch zijn. De VVD begrijpt de voorliggende keuzes. Maar dan toch de volgende opmerkingen en bezwaren:

Wel moet de gemeente alles doen om op de kop van de Overijsselselaan bij de Werpsterhoek maximale volume van de kwaliteiten te maken. De invulling van een Hotel met alles erop en eraan kan een goede kwaliteit zijn. Dit Hotel staat ook al langer in de wacht voor die plek aan de zuidrand van de stad. De VVD vraagt zich wel af of de markt niet verzadigd is en dat de bestaande hotels in Leeuwarder binnenstad niet te zwaar onder druk komen te staan.
 
Aanpassing kantorenlocaties ten opzichte van de te ontwikkelen m2, na tussenkomst van een opmerkelijk dwingend advies van de Provincie, begrijpt de VVD ook. Maar zichtlocaties op deze mooie zichtplekken moeten wel enige massa hebben. Het zou volgens de VVD een ketting moeten worden van kantoren. Ook kan de VVD zich voorstellen dat mooie showrooms van auto’s op die plekken zou kunnen.
 
PDV kan ook maar dan wel in meerlaagse volumes (geen platte dozen). Op het punt GDV komt de VVD nog uitgebreid terug bij het agendapunt “structuurvisie Zuidlanden” hierna.
Een winkel (supermarkt) op wijkniveau en voorzieningen voor de wijk zijn logisch. Maar GDV in de massa als b.v. een Famila of Blokker-achtigen is voor ons niet bespreekbaar! De laancontouren moet op een juiste maat ten opzichte van het profiel met veel groen en bomen. Het moet een echte hoogwaardige “laan” worden en geen “landweg” met wat asfalt!
 
Landschappelijk plan, 50 km-weg, geen knooppunten, goede doorstroming. Woordkeuze van het college: een laan met allee moet respect afdwingen. Daar houdt de VVD het college aan. aan.
 
De VVD is akkoord met het voorstel van de toetsingskaders van de supervisor en het nog te ontwikkelen kwaliteitsplan. Tot slot, het ontwikkelen van deze laan, is in de lange looptijd niet eenvoudig. De gemeente zal een rechte rug moeten houden en de kwaliteit consequent vast moeten houden!