Oproep VVD voor meer ruimte en scenario's in opdracht voor toekomst cultuureducatie

VVD-raadslid Karen Vasbinder pleit voor een breed en open onderzoek naar Cultuur in Leeuwarden. De huidige projecten met cultuureducatie, zoals Dok C in Camminghaburen en Zuiderburen moeten daartoe eerst geëvalueerd worden. Daarnaast moet sluiting van Parnas geen doel op zich zijn. Is het college bereid om hierin het aanbod van Parnas van 30% kostenvermindering te betrekken? Dan blijft er namelijk nog creativiteit en innovatievermogen genoeg over en dat is een heldere lijn.

Zou het college dan ook voor het gebouw van Parnas, (dat veel te hoog in boeken staat) bijvoorbeeld een kunst- en cultuur verzamelgebouw in overweging willen nemen? Dan komt men ook tegemoet aan de vragen uit de markt, waar de VVD-fractie al jaren op hamert.
De VVD-fractie ziet in de huidige voorgestelde onderzoeksopzet onvoldoende budgetruimte voor de gevolgen in vastgoed, financiën en personeelskosten. Hoe gaat het college deze problemen oplossen?
Ook komt de scheiding van adviserende en uitvoerende (feitelijke kwartiermaker) rol niet helder genoeg naar voren. Hoe garandeert de wethouder dat? 
Kortom, voor de VVD-fractie is een 30% kostenvermindering en blik op cultuurverzamelgebouw een helder optie die onderzocht moet worden. Kan de wethouder garanderen dat deze optie deel uitmaakt van het onderzoek? Kunnen wij dan de onderzoeksopzet ook tegemoet zien?
De VVD rekent erop dat zelfs Groen Links de Harmonie in cultuurminnend Leeuwarden overeind houdt. Door met duurzaamheid en creativiteit met innoverend vermogen aan de slag te gaan.