Noorden steunt Leeuwarden niet als justitiestad van het Noorden

Recent waren er berichten in de media dat het Openbaar Ministerie uit Leeuwarden zou vertrekken. In 2004 heeft de VVD Leeuwarden al vragen gesteld over de reorganisatie van het Openbaar Ministerie en de gevolgen voor Leeuwarden. Ondertussen is het regiokantoor van het Openbaar Ministerie per 1 januari 2009 sluipenderwijs in Groningen gekomen. In januari 2009 heeft de VVD Leeuwarden schriftelijke vragen gesteld over de hoofdlocatie van de rechtbanken en aanvullend daarop ook over het Gerechtshof (april 2009). Naar aanleiding van de berichtgeving over het Openbaar Ministerie heeft de VVD Leeuwarden wederom vragen gesteld aan het college van B&W.

Vandaag heeft het college van B&W de vragen van de VVD beantwoord. Enkele belangrijke passages uit het antwoord van het college.  
 
“Het effect van die brief is dat in de brief van de minister van Justitie op 20 november 2009 aan de Tweede Kamer (nr. 29279) Leeuwarden wordt aangemerkt als rechtspraaklocatie/vestigingsplaats. Wij mochten er dus redelijkerwijs van uit gaan dat de toekomst van het arrondissementsparket Fryslân te Leeuwarden veilig was gesteld.” 
 
Achteraf bleek dit dus een onterechte veronderstelling!
 
“De insteek van SNN is dat zowel Groningen, Leeuwarden als Assen rechtspraaklocaties/vestigingsplaatsen blijven. Bestuurders in het SNN hebben onderling bindende afspraken gemaakt dat deze drie hoofdsteden respecteren dat grote organisaties in die steden blijven. Leeuwarden moet worden behouden als dé justitiestad en er zal derhalve geen lobby gestart worden om voor te stellen dat Leeuwarden dé justitiestad van het Noorden wordt.” 
 
Duidelijk is dat SNN de gemeente Leeuwarden dus niet steunt als justitiestad van het Noorden. Als er besloten wordt tot concentratie zal SNN dus niet pleiten voor Leeuwarden als vestigingsplaats, maar is het weer ieder voor zich. De VVD Leeuwarden is daarover uitermate teleurgesteld. De VVD Leeuwarden is daarentegen wel blij met de steun van VNO NCW Noord die vindt dat Leeuwarden het justitieel zwaartepunt moet worden in het Noorden en een duidelijk pleidooi houdt tegen versnippering.