NIEUWE WEBSITE: EIND 2010 MOBIELE VERSIE BESCHIKBAAR EN BEGIN 2011 ABONNEMENTENSERVICE OP BEKENDMAKINGEN MOGELIJK

Vol trots presenteerde het college van B&W  op 24 augustus de nieuwe website www.leeuwarden.nl. De nieuwe website viel in zijn algemeen echter wat tegen en is weinig vernieuwend. Daarom heeft de VVD Leeuwarden vragen gesteld aan het college van B&W. meer >>> Vandaag heeft het college van B&W de vragen beantwoord. Een aantal kleine wijzigingen is inmiddels al doorgevoerd. De gemeente Leeuwarden gaat voor het einde van dit jaar deels haar bekendmakingen publiceren op MijnOverheid.nl. Begin 2011 zullen alle bekendmakingen raadpleegbaar zijn op MijnOverheid.nl. MijnOverheid.nl voorziet in een abonnementsservice waarbij een geïnteresseerde zich kan abonneren op bekendmakingen in haar of zijn buurt. Marketing en evenementen zullen in de toekomst meer aandacht kunnen krijgen. De mobiele versie van de website zal eind 2010 gereed zijn. De VVD-fractie zal dit kritisch blijven volgen. meer >>>