Niet het aanbod, maar de vraag op de woningmarkt stimuleren

Vandaag werd in de raadscommissie voor de tweede keer het financieringsmodel stimulering woningbouwprojecten besproken. VVD-raadslid Wyb Feddema vraagt zicht af waar het probleem ligt. Bij de vraagkant van woningen of bij de bouw de aanbodkant? Voor de VVD-fractie is dat duidelijk. Er is voldoende aanbod, het probleem zit aan de vraagzijde. Dan moet je daar ook wat aan doen. In samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wil het college relatief “goedkoop” geld ter beschikking stellen aan de woningbouwsector. Daarvoor moet de gemeente dan 2 miljoen euro als risico afdekken.

De crisis op de woningmarkt heeft met name ook geleerd dat het probleem veelal veroorzaakt is door het aanbod. Te veel aanbod, aanbod dat niet past bij de marktvraag. Dit wees in oktober jl ook de tweede, door de VVD=fractie georganiseerde, expermeeting Bouwen&Wonen uit. In het collegeprogramma spreekt het college zelf over het met elkaar in overeenstemming brengen van vraag en aanbod. Het verbaast ons dan ook dat dit voorstel alleen spreekt over de aanbodkant. Waarom richt het college zich alleen op de aanbodzijde?
 
De VVD heeft moeite met de voorgestelde rol, “bankje spelen”, van de gemeente. In tijden van forse bezuinigingen is het verstandig om terug te gaan naar je core business. Het college kiest er echter met dit voorstel voor om taken toe te voegen. Het college heeft reeds aangegeven de komende jaren te willen bezuinigen op het aantal ambtenaren. Hoe verhoudt dit zich tot de extra taken die de gemeente krijgt door uitvoering van deze regeling? Wordt hier tijdelijk personeel voor aangenomen of wordt dit door vast personeel uitgevoerd?
 
In het onderzoek gebruikt het college als voorbeeld IPMMC. De bouwers/ontwikkelaars van de winkels en appartementen in de nieuwe Zaailandwand. Juist dat aangehaalde project is 100% gegarandeerd, vanaf het begin van initiatief van IPMMC, dat het gebouwd zou worden. Daarnaast is het IPMCC Zaailand project is ook al bedeeld met subsidies vanuit het landelijke aanjaaggeld! Dat het college dit project als voorbeeld neemt werd afgedaan met: “dat is toevallig dit project geworden, is slechts voorbeeld”! Nu begrijpt de VVD zelfs dat deze maatregel Stimulering woningbouwprojecten is ingebracht door IPMCC zelf!
 
De VVD zal dan ook niet kunnen instemmen met het voorstel van het college.