Niet excuses verzinnen maar oplossingen bedenken en aan de slag!

De VVD fractie is, hoe gek het ook klinkt en hoe vervelend het ook is, blij dat het college overgaat tot afwaarderen van de genoemde locaties. De VVD-fractie heeft al meerdere malen aangegeven het verstandig te vinden om naar de waarde van de gronden te kijken. Liever nu eventuele verliezen pakken dan je in de toekomst rijk te rekenen. 

Het college stelt dat nu afgewaardeerd wordt maar geeft ook al aan dat in de toekomst nog verder afgewaardeerd moet worden, de VVD fractie wil dat toekomstige afwaarderingen eerst in de Raad besproken worden. Graag een bevestiging hiervan.  
 
De VVD fractie vindt het zorgelijk dat de locaties nog geen concrete invulling kennen. Het is inmiddels al weer enige tijd geleden dat deze locaties zijn aangekocht en nog steeds dubt het college er over wat nu precies met het Philips terrein gedaan moet worden.
 
Daarnaast snapt VVD-raadslid Serge Hollander niet dat het college een voorstel naar de commissie brengt zonder dat het college aangeeft wat ondernomen wordt om de schade te beperken en om zo snel mogelijk met een invulling van de locaties te komen. Het is weinig overtuigend als het college zich blijft verschuilen achter de gewijzigde marktomstandigheden. Ontwikkelen in goede tijden kunnen de meeste maar het college kan zich juist onderscheiden als het ook in deze tijd lukt. Een vaststelling dat de renteverliezen oplopen omdat de ontwikkeling langer duurt is dan ook zwakte bod. Het college kan daar in zekere zin zelf op sturen. Waarom komt het college niet per locatie met een specifieke aanpak van de problemen? Het college zal hoogwaarschijnlijk weer verwijzen naar de voorgestelde maatregelen Platform Aanpak Woningmarkt Leeuwarden (PAWL) maar dan daagt de VVD het college uit om aan te geven welke maatregel daarvan de ultieme oplossing is voor bijvoorbeeld het Ype Kramer.
 
De VVD fractie kan zich tot slot vinden in het voorstel tot de sloop van het voormalige Philipscomplex. De VVD werd alleen wel verrast door de inhoud van de kredietaanvraag. Volgens de VVD- fractie hoort de inrichting van het parkteerterrein hier niet thuis en dient het college deze kosten anders te dekken. De VVD gaat er dan ook vanuit dat er nog een aangepast besluit komt.