MEER DUIDELIJKHEID NODIG OVER FINANCIELE ASPECTEN LANDBOUWCAMPUS

VVD-raadslid Aukje de Vries is blij met het plan voor de landbouwcampus of dairy campus bij Nij Bosma Zathe in Leeuwarden. Het is goed voor de werkgelegenheid en de kennisontwikkeling, het levert ook spin off op. Maar dat feit moet er niet voor zorgen dat je blind bent voor de risico's op financieel en juridisch gebied. De VVD wil allereerst duidelijk over het strategisch investeringsfonds. Hieruit wordt de gemenetelijke bijdrage van 2,5 miljoen euro betaald, maar er zijn nog veel meer wensen, zoals bijvoorbeeld de watercampus. Voor een goede afweging is een totaaloverzicht noodzakelijk van de geplande stortingen in het fonds, maar ook de bijdragen eruit voor andere projecten. De totale bijdrage vanuit de regio is 20 miljoen, waarvan 2,5 miljioen van de provincie en 2,5 mijloen van de gemeente, de rest (15 miljoen) moet komen uit subsidies. De VVD wil ook daarover meer duidelijkheid. Hoe zeker is dat? Wat als de subsidies niet binnen komen? Staan de provincie en gemeente dan garant? Hoe is dit nu precies vastgelegd. De gemeentelijke bijdrage wordt bovendien beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat het project ook uitgevoerd wordt. Dit staat echter niet in het besluit. De VVD vindt dat dit ook aangepast moet worden.