Marketing Leeuwarden: adviseur en uitvoerder van het marketingbeleid

Bureau Berenschot heeft een duidelijk onderzoek uitgebracht. Marketing kan alleen succesvol zijn als de marketingorganisatie los van de gemeente staat. De raad is tijdens de behandeling van de begroting 2011 in een motie van de VVD duidelijk geweest over wat ze wil. De VVD vindt de brief die het college van B&W aan de raad heeft geschreven over de marketing onduidelijk en wollig. Zo wordt er gesproken van het project Marketing Leeuwarden. Een project is eindig, terwijl het nu juist de bedoeling was op langjarig te investeren in de marketing. Ook wordt gesproken over het versterken van de marketing in de gemeentelijke organisatie. De VVD wil dat Marketing Leeuwarden adviseur en uitvoerder van het marketingbeleid is. Prima dat de gemeente regie neemt en kaders stelt om meer focus te krijgen in de marketing. Het is volgens het college niet de bedoeling om de uitvoering van het marketingbeleid naar de gemeente te halen. “Dat is niet aan de orde” volgens wethouder Deinum. De VVD vindt vooral het netwerk dat samen hangt met Marketing Leeuwarden waardevol, omdat dit draagvlak oplevert in de gemeente en zorgt voor de inbreng van kennis. Het college heeft aangegeven de discussie voor de zomer te willen afsluiten door een notitie over het marketingbeleid aan de raad voor te leggen. De notitie wordt voorbereid in samenwerking met Marketing Leeuwarden. De VVD vindt dit belangrijk. De brief van het college moest Marketing Leeuwarden van de VVD krijgen, het college had daarover niet gecommuniceerd, ook niet over de bespreking van vanavond. Dat vindt de VVD als er sprake is en moet zijn van goede samenwerking op zijn zachtst gezegd vreemd.