Majeure projecten: bereikbaarheid, groene golf, verkeersveiligheid en Nieuw Zaailand

Soms bekruipt VVD-raadslid Serge Hollande de gedachte dat deze rapportage een politiek gewenst beeld schetst en dat de zaken waar het echt om draait hier niet in staan. Maar wellicht ben ik te cynisch.

 
De afgelopen maand was voor de bereikbaarheid van Leeuwarden erg belangrijk. De Raad van State heeft de beroepen tegen de aanleg van de Haak om Leeuwarden afgewezen, waardoor het Tracébesluit onherroepelijk is geworden. Een belangrijke stap voorwaarts. Daarnaast zijn vorige week de projecten Heliconweg en het Oostergoplein opgeleverd.
 
Oostergoplein
Totaal voordeel op de uitvoering bedraagt 5 miljoen euro. Het college noemt dat er geen onttrekking aan de Reserve Bovenwijkse voorzieningen plaatsvindt en dat de onttrekking uit het SIOF lager wordt. Over wat voor soort bedragen hebben we het? Dit is wel heel erg globaal geformuleerd.
 
De Noord-Zuid tunnel is nu een feit, wat de VVD fractie betreft gaan we nu door en wordt ook geïnvesteerd in de Oost-West tunnel. Wanneer denkt u hiermee te starten?
 
Als het college dan toch bezig is, een deel van de verkeerslichten in Leeuwarden worden vervangen. Overweegt het college nu ook een groene golf in te voeren? De VVD fractie zou hier een groot voorstander van zijn. De wethouder zegt toe hier naar te kijken en de groene golf te optimaliseren.
 
Heliconweg
Ondanks de aanpassingen ontstaan er helaas nog steeds opstoppingen. Waar wijdt het college dit aan? Heeft het college er voldoende vertouwen in dat de aanpassingen niet voor niks zijn geweest? Was het nu toch niet beter om meteen een vierbaans weg aan te leggen? De rotonde is er klaar voor en er is voldoende ruimte! De wethouder zegt toe te meten of de aanpassing werkt.
 
Potmargezone. Watercampus
Het college stelt dat de signalen vanuit de SNN positief zijn, maar dat de parkeerkelder niet gesubsidieerd lijkt te worden, de VVD zou graag zien dat u zich inzet om toch een kelder te krijgen, mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan zou een goedkopere oplossing volgens de VVD fractie ook mogelijk moeten zijn maar dan moet deze wel integraal opgenomen worden in het plan. Het zou een verkeerde zaak zijn als deze aan de rand van het project wordt geplaatst.
 
Kenniscampus
De VVD fractie is nauw betrokken geweest bij het veiliger maken van het gebied rond de LSV basisschool. Het verbaast de VVD dat over de ontsluiting van de sporthal niet is nagedacht. Dat terwijl in dit gebied veel verkeersbewegingen plaatsvinden en een kwetsbare groep, namelijk basisschool kinderen, van dit gebied gebruik maakt. Het college is het toch met mij eens dat dit een misser is?
Zijn de shared space problemen in het gebied inmiddels opgelost?
 
Eind juni heeft de Raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de Led verlichting van de Sporthal kenniscampus. De VVD heeft vernomen dat het niet lukt om de hal van Led verlichting te voorzien en dat nu projecten worden verzonnen om het budget alsnog te besteden, Dit lijkt de VVD, zeker in deze financieel moeilijke tijd niet de bedoeling. De VVD verneemt graag van de wethouder de laatste stand van zaken waarbij de VVD er van uitgaat dat het geld vrijvalt als het initiële project onuitvoerbaar blijkt.
 
Nieuw Zaailand
Het college noemt onder afwijkingen en risico’s dat het college  maandelijks 20.000 euro aan voorschotten nadeelcompensatie uitkeert. De VVD is erg benieuwd naar de wijze waarop u deze kosten dekt. 
De VVD mist een overzicht van het percentage dat verhuurd is/ verkocht is. Graag ontvangt de VVD dat separaat.
 
Aquazoo
Laatste stand van zaken rond de uitbreiding van Aquazoo.
 
Parkeergarage De Revius

De VVD-fractie heeft bij de behandeling in de commissie in maart van dit jaar haar zorgen geuit over de onrendabele top en vroeg het college om binnen drie maanden na ondertekening van dit besluit de raad ondertekende garanties te overleggen van bedrijven die parkeerplaatsen afnemen. De wethouder gaf aan dat dit geen enkel probleem maar tot op heden heeft de VVD- fractie hiervoor nog geen bewijs gezien. Verbazingwekkend is dat het college ook in deze rapportage niks noemt. Wat is de stand van zaken? Graag ontvangt de VVD dit zo snel mogelijk.