LEEUWARDEN SPEELSTAD VOOR EK VROUWENVOETBAL

VVD-raadslid Harry Bevers heeft in de commissie aangegeven dat de VVD-fractie de kandidatuur van Leeuwarden als mogelijke speelstad voor het EK Vrouwenvoetbal van 2013 steunt. Een dergelijk topsport evenement heeft een positieve uitstraling op de stad, bewoners en bezoekers. Er zal een positieve economische impuls vanuit gaan, met name op het gebied van toerisme. Verder is er een uitgebreid nevenprogramma opgenomen om de breedtesport extra onder de aandacht te brengen.