Leeuwarden pleit voor vliegbasis in Leeuwarden

Vandaag waren de fractievoorzitters van de Leeuwarder raad op bezoek in de Tweede Kamer om te spreken over het belang van de basis. Dit op initiatief van de VVD en het CDA in de gemeenteraad.,,Ik kan en ik wil mij Leeuwarden niet voorstellen zonder vliegbasis”, zo vertelde de Leeuwarder VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries donderdag in de Tweede Kamer. De vliegbasis moet open blijven, vindt de Leeuwarder raad. Brief van de gemeenteraad >>>

De aanwezige kamerleden (van de VVD Anne Wil Lucas, Betty de Boer, Erik Ziengs, André Bosman en Willibrord van Beek) vonden het een goed signaal dat er een raadsbrede delegatie naar Den Haag was gekomen om het signaal af te geven. In maart wordt meer duidelijkheid verwacht over de invulling van de bezuinigingen op defensie en dus over het lot van de vliegbasis in Leeuwarden. Dan zal ook de beslissing vallen. De raad overhandigde de voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Defensie een document met een groot aantal argumenten op de vliegbasis open te houden met als motto  "Houd Leeuwarden in de lucht". De kamerleden konden natuurlijk nog geen toezeggingen doen. Belangrijk vanuit de VVD zijn ook de operationele argumenten. Maar VVD defensie-woordvoerder (en voormalig F16-piloot) André Bosman gaf aan natuurlijk ook de werkgelegenheidsaspecten mee te zullen wegen. VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries vindt dat Leeuwarden vanuit de eigen kracht moet opereren, er zijn voldoende argumente die pleiten voor leeuwarden. Operationeel is het de beste keuze, maar ook als het gaat om het werven van personeel. Daarnaast zijn de banen op de vliegbasis en de afgeleide werkgelegenheid van groot belang voor Leeuwarden en de regio.