Leeuwarden Internationaal: VVD heeft vertrouwen in bedrijfsleven

Als het gaat om internationale activiteiten van de gemeente, heeft de VVD Leeuwarden alleen behoefte aan het ondersteunen van het lokale bedrijfsleven bij hun handelscontacten als dat nuttig. Niets meer en niets minder, volgens VVD-raadslid Aukje de Vries, en niet allerlei zaken en taken daaromheen. Het ingediende amendement van PAL/Groenlinks, SP en Verenigd Links spreekt uit dat de gemeente in dit verband de universele waarden rond cultuur en arbeidsomstandigheden ondersteund. Wat zijn dat? De arbeidsomstandigheden zijn in Nederland en China of India niet te vergelijken (en dan heeft de VVD het niet over de uitwassen). De VVD heeft vertourwen in het lokale bedrijfsleven, dat zal zelf verantwoordleijkheid nemen en zeker kijken naar zaken als de arbeidsomstandigheden of kinderarbeid. Verantwoord ondernemerschap is iets waar bedrijven zelf al veel mee doen. Leeuwarder ondernemers zijn het voorbeeld van verantwoord ondernemerschap, die moet je niet schofferen met een PAL-regel. En de burgemeester heeft in de commissie al een toezegging gedaan. Dus met dit amendement zeg men onze burgemeester als "hopman" van de delegatie ook in het hemd. De indieners van het amendement willen dat de gemeente een eigen afweging maakt. Die maakt ze natuurlijk altijd. Maar men wil ook dat er verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad. Hoe ziet men dat voor zich? Moet de burgemeester de bedrijven waarmee zaken wordt gedaan ter plekke gaan controleren? De VVD is een groot voorstanden van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar de VVD heeft er vertrouwen in dat bedrijven dat zelf doen, en ziet het amendement dan ook niet zitten.