Leeuwarden doet vanaf 2011 mee met regeling "afrekenen met winkeldieven"

In 2009 heeft de VVD het initiatiefvoorstel “veiligheid in winkels en winkelgebieden” ingediend, dat unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Eén van de maatregelen in het voorstel was de zogenaamde overlastdonatie. SODA (Stichting Overlast Donatie) heeft onder andere in Amsterdam en Groningen geregeld dat winkeliers een vergoeding van de winkeldieven krijgen voor de tijd die ze nodig hebben voor de aangifte, etc.. In Groningen heeft de maatregel SODA alleen al geresulteerd in 45% afname van diefstal in winkels. Bij de behandeling van het politiejaarplan 2011 heeft de VVD nogmaals naar de invoering van een dergelijke maatregel gevraagd. Ook al omdat daarin duidelijk werd dat de bereidheid van winkeliers om aangifte te doen sterk is afgenomen. De VVD vindt dat een slechte zaak, terwijl er maatregelen beschikbaar zijn. Inmiddels heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) een vergelijkbare regeling “Afrekenen met winkeldieven”. Het HBD heeft een pilot gestart voor deze regeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente Leeuwarden begin 2011 ook mee gaat draaien in deze pilot. De VVD is uitermate blij dat dit onderdeel nu toch echt wordt opgepakt