Leerlingenvervoer: VVD eens met invoeren kilometergrens

De VVD Leeuwarden heeft de verordening Leerlingenvervoer geagendeerd, nu de aanbesteding van leerlingenvervoer augustus 2011 hernieuwd wordt. In het invoeren van een km-grens voor cluster 3 leerlingen kan de VVD zich vinden, mits de hardheidsclausule van kracht blijft. Ook willen de VVD blijvende aandacht voor de veiligheid van gehandicapte/beperkte leerlingen bij OV-vervoer of per fiets/bromfiets. De VVD is blij met het feit dat de reiskostenvergoeding van en naar het logeerhuis mogelijk blijft via de AWBZ. De VVD blijft wel kritisch ten aanzien van de afstand (Zwolle/Groningen) tot sommige scholen.