Leerlingen basisschool LSV veiliger naar school

Dankzij de inzet van de VVD raadsleden Karen Vasbinder en Serge Hollander wordt de veiligheid rond de LSV zowel op de korte als op de lange termijn serieus opgepakt en verbeterd. Door deze bemiddeling wordt het gemeentelijke voorstel voor de ontsluiting van de Kenniscampus en de LSV aangepast en veiliger gemaakt. De voetgangers en fietsers kunnen door deze aanpassing weer op een veilige manier naar school. Om het gebied tussen de Kenniscampus en Bonifatiuspark in de toekomst nog veiliger te maken wordt er een werkgroep gevormd (bestaande uit: gemeente, Kenniscampus, LSV, Bonifatiuspark, Fietserbond e.d.) . Deze werkgroep zal een verkeersveilig inrichtingsvoorstel maken voor het totale gebied. De VVD-fractie zal deze ontwikkelingen op de voet volgen.