LAAGGELETTERDHEID: AANPAK VOOR WERKENDEN ONTBREEKT NOG STEEDS

De VVD-fractie mist in de overeenkomst voor volwasseneducatie, waar laaggeletterdheid onderdeel van uit maakt, de uitwerking van de motie van onder meer de VVD van 25 januari 2010. In die motie werd het college opgedragen meer aandacht te besteden aan de aanpak van laaggeletterdheid bij werkenden. Daarin is de rol van de koploper-bedrijven op het gebied van laaggeletterdheid (zoals Vriesco en Caparis) niet als ambassadeurs voor dit project genoemd. Zie ook de website: www.taalkrachtvoorbedrijven.nl. Het traject basisvaardigheden en het voortraject inburgering worden tegen een vaste prijs door het Friesland College aangeboden.De VVD vindt dat er binnen het beschikbare budget van € 20.000,- gewerkt moet worden. Volgens het college kunnen de meerkosten uit het participatiebudget gehaald worden. Dit lijkt de VVD-fractie een vreemde manier van doen.