Kunst in de openbare ruimte: ophouden met papier produceren, aan de slag!

VVD-raadslid Aukje de Vries heeft de afgelopen jaren een tweetal initiatiefvoorstellen ingediend samen met PvdA-raadslid Klaas Zwart, te weten kunst in de openbare ruimte en een lint van sculpturen. Het college heeft inmiddels voor de uitvoering daarvan behoorlijk wat papier geproduceerd. Dat is nu wel genoeg geweest. Er ligt nu een resultaat, ook al is het een zware bevalling geweest en nog niet optimaal, maar nu moet het college aan de slag. In het kader van de percentageregeling zou de locatie los worden gelaten. Het lijkt erop dat het college dit niet doet. Wat gaat er precies nog op het Zaailand gebeuren naast de vormgeving van de ontluchtingskoker voor de parkeergarage? Wethouder: op het nieuwe Lombardpleintje komt kunst in de openbare ruimte. En waarom alleen bij de toegangspoort Oostergoplein kunst in de openbare ruimte? Elders zijn ook mogelijkheden en kansen: westelijke invalsweg, Drachtsterplein, Harlingerstraatweg. De VVD ziet niks in prijsvragen, zoals de PvdA voorstelt. Tot nu toe is dit nooit een succes geweest. De uitvoering van een winnend ontwerp van deen prijsvraag, was vaak ver te zoeken. Voor wat betreft het lint van sculpturen, is het goed dat er nu toch invulling aan wordt gegeven. De VVD snapt dat het een behoorlijke voorbereidingstijd vraagt. Ook hier geldt aan de slag. Er zijn mensen die enthousiast zijn en ook ideeen hebben. Dat moet je benutten. Het ontbreken van sponsorgelden ziet het college wel wat erg negatief. Voor goede plannen is altijd geld. Ook bij het bedrijfsleven zal dit weer veranderen.