Junokade: gedogen leidt tot racen en verkeersoverlast

Op 23 oktober jongstleden heeft de politie een grootscheepse controle gehouden op de Junokade de toegangswegen daarvan. De politie heeft hierover een bericht uitgedaan met daarin enkele opvallende cijfers. Zo werden op die avond 146 automobilisten bekeurd in verband met snelheidsovertredingen. De hoogst gemeten snelheid was 152 kilometer per uur. Op de N31 werden nog eens 186 snelheidsovertredingen waargenomen. Een latere controle van de voertuigen op de Junokade leverde nog eens 20 bekeuringen op. De Junokade wordt veelvuldig gebruikt om te racen met auto’s. Het trekt automobilisten uit de hele provincie.

De controle van de politie op 23 oktober en de eerdere ongevallen die zich op de Junokade hebben afgespeeld, soms met dodelijke afloop, laten zien dat er geen gedragsverandering plaatsvindt bij de racers. Daarnaast beperkt het verkeersonveilige gedrag zich niet tot de Junokade , maar vindt ook plaats op de N31 en de toegangswegen naar de kade. Daarmee worden andere weggebruikers in gevaar gebracht. De racers houden zich eenzijdig niet aan de klaarblijkelijk gemaakte afspraak. VVD en CDA hebben vragen (meer >>>) gesteld aan het college van B&W over de situatie.

Vandaag heeft het college van B&W de vragen beantwoord. Het college geeft aan dat het samen komen van de auto's door het college wordt gedoogd, maar het racen en de verkeersoverlast formeel niet. Het racen en de verkeersoverlast is echter een direct gevolg van het gedogen van het samen komen van de "gepimpte" en "getunede" auto's. Het college deelt zelfs foldertjes uit. De praktijk leert dat het samen komen leidt tot racen en overlast. Ook al omdat de handhaving geen prioriteit heeft bij politie en justitie. De situatie is daardoor niet beheersbaar. meer >>>