Jaarstukken Bestuur & Middelen: harder optreden bij belastingschuld en bezuiniging wethouders nog niet gehaald

Het college komt na positieve cijfers in 2008 en 2009 dit jaar in de rode cijfers terecht. Het college wijdt dit aan een nieuwe systematiek van reserveren maar dit is onjuist.  Vorig jaar werd een positief resultaat van 14 miljoen euro gerealiseerd en werd niettemin 7 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast valt op dat het college heel gemakkelijk gelden blijft reserveren voor projecten die  afgesloten zouden moeten worden.

Naar aanleiding van opmerkingen door de accountant bij de jaarrekening in 2008 treedt Leeuwarden harder op tegen mensen die nog een belastingschuld hebben. Dit werpt zijn vruchten af maar zou volgens de VVD nog wel verder aangescherpt mogen worden. Nog steeds resteert een  bedrag van ruim 3 miljoen euro.  De VVD zou graag zien dat het college de methode Rotterdam invoert.  In Rotterdam is door de inzet van speciale controle auto’s 14 miljoen euro beslag gelegd. Er wordt bij controle meteen beslag op de auto gelegd, tenzij de bestuurder de schuld ter plekke betaalt. Bij de proef in Rotterdam nam de fiscus 468 auto's in beslag, waarvan er 329 werden verkocht. Is het college het met de VVD eens dat er nog steeds een groot bedrag uitstaat en is het college bereid om de methode Rotterdam te onderzoeken?  Het college zegt toe de Rotterdamse methode verder te onderzoeken.   

Een belangrijk punt in het collegeprogramma was het bezuinigen op 1 wethouder. Dit zou een bezuiniging opleveren van € 100.000,- wat schetst echter de verbazing, in het overzicht aan salarissen wordt niet € 100.000  bezuinigd maar € 51.000,-! Daarbij zijn de kosten van bestuurlijke assistenten van de wethouders/college nog niet meegenomen. De VVD vindt het onverstandig om nog te spreken over een besparing op politiek bestuur. Er lijkt hooguit sprake van een andere verdeling van het geld.  Dit lijkt meer op symbool-politiek dan een daadwerkelijke bezuiniging die het college  heeft ingeboekt in het collegeprogramma. Het college reageerde geprikkeld op deze vraag en komt nog met een nadere onderbouwing van de besparingen.