Jaarrekening Stadsontwikkeling: college haalt bezuiniging onkruidbestrijding in 2011 al niet

Naar aanleiding van de tegenvallende prestaties op de woningmarkt, vraagt VVD-raadslid Wyb Feddema zich af wat nu de invloed op de resultaten is van de maatregelen in het Plan Aanpak Woningmarkt Leeuwarden. De VVD wijst hierbij opnieuw op de mogelijkheid voor “startersleningen”!

Er is een sterke toename van sociale woningbouw. Het college zegt dat aantalen niet zijn gehaald, maar het college meldt dat dit wordt gecorrigeerd in de Zuidlanden. Met de kennis van nu, is dat niet een beetje dom? Verstoren van de balans in de woningmarkt? Dan haalt u het uiterst behoedzame verkregen gecorrigeerde evenwicht er toch weer uit? Woningbouwcorporaties voelen er helemaal niks voor. Wanneer dringt dat bij u door?
 
Archeologie is uit Cultuur gehaald en is nu onderdeel van “Wonen”, is behalve beleid het geld ook mee gekomen? Naar aanleiding van de opmerkingen over de WABO in de jaarstukken. Hoe WABO-proof is Leeuwarden nu werkelijk?
 
Er is een “hosannastemming” naar aanleiding van de Heliconweg, maar is dit nu wat we er van verwacht hadden? Zijn er al metingen gedaan die “winst en minder files” onderbouwen?
 
Bezettingsgraat en voldoende parkeerplaatsen vergelijkt het college niet meer met de “cijfers essentie van parkeerbeleid”. Het college doet net of ze dat document niet meer kent. Het college meet nu slechts op het aanbod. Wetende van slechte markt en terugloop van bezoekersaantallen. Steekt het  hierdoor niet de kop in het zand? Fietsenstallingen die zelfs gratis zijn, zijn er eindelijk, nu het gebruik nog beter promoten. Wat gaat het college er aan doen?
 
De planning actualisatie bestemmingsplannen wordt niet gehaald. Is het alleen een capaciteitsprobleem? Waarom is binnenstad zo vertraagd? Fouten Oordijk Zuidvliet, Spithost Oranje Nassaustraat? Voorbeeldje van stagnatie bij b.v. de 3 panden aan het Naauw, staan zeker 10 jaar leeg, omdat men wacht op aanpassing bestemmingsplan aanvraag. Waarom zet college dat eerst niet door? Dan is er duidelijkheid en kan een ieder verder. Ook wanneer de raad niet voelt voor de functieverandering!
 
Dorpen en wijken Na de massage voor het opleggen bezuinigingen wijken suggereerde het college dat alles duidelijk was. Maar nog nimmer is er zoveel onrust geweest. Wat wil het college nu echt met wijkpanels?
 
College gaat voor CO2- neutraal in 2020. Ruim dertig bedrijven en instellingen ondertekenden op 11 november de ‘Verklaring van Leeuwarden’ tijdens de eerste Leeuwarder Klimaattop. Doel: samenwerken aan een stad en samenleving die in 2020 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Wie van u gelooft dat nog. Is het wel realistisch of bent u bereid die doelstelling eerst maar eens met 10 jaar te verlengen?
 
Onkruid. Het college was slim en de VVD snapte de slimmigheid. € 150.000 per jaar ombuigen en slim en selectief spuiten. Toen een beetje tegengas kwam uit de collegefracties, die toch echt bij het afsluiten van het college-akkoord zaten, moesten er wederom oude onderzoeken van heetwaterspuit, branden, borstelen komen. Het college stelt het “aanpakken” nu een jaar uit. Hoe vangt u de niet gehaalde bezuiniging nu? Houd het college elkaar en vooral de burgers niet een beetje voor de gek?