INFRASTRUCTUURPROGRAMMA 2011: VVD VRAAGT AANDACHT VOOR KRUISING GRONINGERSTRAATWEG - ANNE VONDELINGWEG

Tijdens de bespreking van het meerjareninfrastructuurprogramma 2011 heeft VVD-raadslid Serge Hollander aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie Groningerstraatweg - Anne Vondelingweg. Net voor de zomer werd iedereen opgeschrikt door het ernstige ongeval waarbij een meisje om het leven kwam. De VVD is door de wijk Blitsaerd gevraagd om mee te denken over het veiliger maken van deze kruising. Het college heeft aangegeven veiligheid zeer belangrijk te vinden. De VVD wil u dan ook uitdagen om samen met de buurt en de VVD fractie deze handschoen op te nemen en een oplossing te vinden.

 
Kruispunt Wirdumerdijk- Zaailand
De VVD is blij dat de aanpassing  uit het potje Nieuw zaailand kan en dus geen beroep hoeft te worden gedaan op reservering budget Programma Infrastructuur 2011. VVD gaat er vanuit dat deze reservering voorlopig wel wordt gehandhaafd of in ieder geval binnen het programma infrastructuur blijft.
 
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling:
Naar aanleiding van uw beantwoording van de vragen van de VVD fractie over betaalde schadevergoeding die is ontstaan door de zgn Paal van Krol op het Ruiterkwartier bekruipt ons toch heel nadrukkelijk het gevoel dat schade en schadevergoedingen structureel aan deze paal blijft kleven. In tijden van bezuinigingen is het goed om kritisch te kijken naar zaken die structureel geld kosten zonder dat ze wat opleveren. De paal zorgt voor opstoppingen bijvoorbeeld de Groeneweg, gevaarlijke situaties en dus tevens voor vele euro’s aan schade en veel ongelukken en bijna ongelukken ook onder fietsers. Voldoende reden om deze paal weg te halen.
 
Het college spreekt in de brief over het optimaliseren van verkeersluwe gebieden. De VVD heeft nog geen gedetailleerde uitvoeringsplanning voor maatregelen die in 2011 worden genomen gezien en de VVD gaat er vanuit dat het college deze planning voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aan de Raad voorlegt.
 
De VVD is blij met de toezegging om het geboekte voordeel aanbesteding Oostergoplein van 2 miljoen blijvend te reserveren voor vervolg bereikbaarheidsgelden.