IN 2011 SHOPPING NIGHT IN LEEUWARDEN

In de gemeenteraad van 27 september jl. is het initiatiefvoorstel van de VVD Leeuwarden voor een shopping night unaniem aangenomen. Belangrijk is dat rondom de shopping night allerlei activitteiten worden georganiseerd. Het college was ook al positief. Ook de ondernemers zijn positief. Het is de bedoeling dat er in 2011 een shopping night wordt georganiseerd. Het is beter het evenement in één keer goed neer te zetten, dan in 2010 overhaast een shopping night organiseren.