HUIDIG DEMISSIONAIR KABINET GEEFT GEEN OPLOSSING VOOR (FINANCIELE) PROBLEMEN POLITIE FRYSLAN

Enige tijd geleden heeft VVD Tweede Kamerlid Jeanine Hennis - Plasschaert vragen gesteld over de financiële problemen van de politie Fryslân en de consequenties daarvan aan de minister van Binnenlandse Zaken.De minister van BZK (CDA) vindt de veiligheid van de burgers een verantwoordelijkheid van het regionaal college van de regiopolitie Fryslân. De VVD vondt landelijk dat sommige aanbevelingen (zoals het invoeren van gedifferentieerde aanrijdtijden en het beperken van de opsporingscapaciteit), die in het onderzoek ‘Financiële gezondmaking Politie Fryslân’) aan de orde komen, onwenselijk zijn met het oog op de veiligheid van de burger. Of in de komende periode geld beschikbaar zal zijn voor regiokorpsen zoals Fryslân, is onder andere afhankelijk van de landelijke financiële ontwikkelingen en de besluitvorming die een nieuw kabinet neemt. Antwoorden >>>