HERINRICHTINGSPLAN ZAAILAND: GEEN VALSE CONCURRENTIE VOOR DE HORECA

Het Zaailand moet een mooi, gezellig en attractief plein worden voor álle gebruikers en op élk moment, volgens VVD-raadslid Aukje de Vries. De VVD is daarom voorstander van het model Tapijt. Dat is ook de wens van bewoners. Ook al zitten daar nog wel wat haken en ogen aan die in de uitwerking moeten worden opgelost. Zo wordt de bestrating als somber ervaren. Dit moet in de uitwerking opgelost worden. De markt moet wat de VVD betreft weer terug op het Zaailand, dat was de afspraak. Ook voor de kermis geldt dat, maar hier is een strooi-variant door de stad heen uitlopend vanaf het Zaailand ook een optie. Dit werkt in andere steden ook erg goed. Het zal in de uitwerking allemaal nog een forse opgave zijn. Ook al omdat het in sommige gevallen vechten is om dezelfde ruimte, bijvoorbeeld met de terrassen.

De besluiten 2 en 3 in het raadsbesluit over de terrassen zijn door het college geschrapt worden. De VVD is hier voorstander van, de invulling van de ruimte moet integraal worden bekeken. De terrassen zijn belangrijk voor de sfeer van het plein. Voor het Fries Museum is een groot terras opgenomen. Wat de VVD betreft moet dit een commerciële invulling krijgen en mag het niet zo zijn dat dit terras van een gesubsidieerde instelling valse concurrentie is voor de horeca. We doen als gemeente uitermate moeilijk over een tafeltje of bankje bij een visboer of bakker in bijvoorbeeld De Schrans. Wat de VVD betreft gelijke monniken, gelijke kappen. De VVD komt hier bij het terrassenbeleid dat binnenkort wordt behandeld zeker nog op terug!
De VVD is verder voorstander van het betrekken van de Prins Hendrikstraat bij de herinrichting, maar dit mag niet leiden tot kostenoverschrijdingen of meerkosten en ook niet ten koste gaan van de kwaliteit van de inrichting van het plein.