HERINRICHTING ZAAILAND: VOORKEUR VOOR MODEL TAPIJT, MAAR NOG NADRUKKELIJK NAAR TERRASSEN KIJKEN

Op www.nieuwzaailand.nl zijn de drie modellen voor de herinrichting van het Zaailand te zien. Er is een enquete gehouden. De VVD volgt de wenst van de bewoners voor het model Tapijt. Dit zorgt er ook in periodes dat er geen activiteiten zijn voor dat het een sfeervolle en gezellig uitstraling heeft, volgens VVD-raadslid Aukje de Vries. Naar de bestrating moet nog eens goed gekeken worden, want dat wordt als somber ervaren. In de uitwerking moet hiermee rekening gehouden worden. De markt moet wat de VVD betreft weer terug op het Zaailand, dat was de afspraak. Ook voor de kermis geldt dat, maar hier een strooi-variant door de stad heen uitlopend vanaf het Zaailand ook een optie. Dit werkt in andere steden ook erg goed. De VVD is voorstander van het betrekken van de Prins Hendrikstraat bij de herinrichting, maar dit mag niet leiden tot kostenoverschrijdingen en ook niet ten koste gaan van de kwaliteit van de inrichting van het plein. Belangrijk ander aspect zijn de terrassen. Met de markt en de kermis moeten nog duidelijke afspraken worden gemaakt over de invulling, maar de terrassen worden al wel "vastgelegd", terwijl het wellicht "vechten" is om dezelfde ruimte. De VVD zou graag zien dat het totale terrassenbeleid in Leeuwarden evalueren en opnieuw vaststellen. Kan het college dat toezeggen? In het plan zit nu een heel groot terras voor het Fries Museum, terwijl we jarenlang moeilijk hebben gedaan over een terras bij de bibliotheek. En een bakker of visboer in bijvoorbeeld De Schrans niet eens een paar tafeltjes mag hebben. Het moet niet zo zijn dat het terras bij het Fries Museum valse concurrentie is voor de horeca. Wat de VVD betreft moet het gewoon horeca worden en een commerciële invulling krijgen. De VVD wil dat er goed geluisterd wordt naar de inspraak van Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Leeuwarden), maar een horeca-ondernemer rond het plein Het Wapen van Leeuwarden, die zelf positief meedenkt en ideeën heeft over de invulling.