HERINDELING BOARNSTERHIM - LEEUWARDEN: EERST DUIDELIJKHEID OVER FINANCIEN

Weinig onderwerpen zijn zo ingrijpend als een gemeentelijke herindeling. Emoties, zakelijke argumenten en consequenties wisselen elkaar af en spelen een belangrijke rol in een herindelingstraject. VVD-raadslid Serge Hollander waardeert en begrijpt de vraag van Boarnsterhim en ziet goede mogelijkheden voor een fusie die voor beide partijen voordelen op onder andere economisch en toeristisch gebied opleveren. Het voorstel verwoord treffend de prachtige mogelijkheden die deze samenvoeging bied. De VVD vindt een aantal zaken cruciaal: financiën moeten duidelijk zijn in de vorm van een herindelingsscan en artikel 12 gelden Boarnsterhim. De gemeente moet schoon opgeleverd worden. De VVD wil verder een visie van het college op andere gemeenten rondom Leeuwarden, omdat de VVD niet jaar op jaar een fusie wil, dat geeft teveel risico's. Tot slot vraagt de VVD ook aandacht voor IT en cultuur. meer >>>