Harmonie: raad niet voldoende geinformeerd over financiele problematiek

De VVD-fractie vindt dat de Harmonie als topinstelling voor Leeuwarden behouden moet blijven, want we realiseren ons dat er al veel voor weinig gebeurt. Vergeleken met andere vergelijkbare Schouwburgen is geconcludeerd dat: de subsidie lager is, personeel efficiënter is en de kosten voor het (in gemeentelijk eigendom zijnde) gebouw hoger. Alleen de horeca zou meer kunnen opleveren vernemen we uit de pers. Kan de VVD de plannen hiervoor inzien? De VVD is onlangs uitstekend geïnformeerd over de ontstane problemen door de directie van de Harmonie. Met de oplossingsrichting ligt het nu ook duidelijk: de wethouder wacht op de kwartiermaker, en weigerde verder in te gaan op elke vraag. Hierop stelde de VVD-fractie voor om een commissie vanuit de Raad in te stellen.