HANDHAVING: MEER UITGAAN VAN VERTROUWEN EN MEER AANDACHT VOOR COMMUNICATIE

Vandaag werden de uitvoeringsnota van de eerder vastgestelde handhavingsvisie van de gemeente Leeuwarden besproken. VVD-raadslid Aukje de Vries was benieuwd naar de invulling van de passage in het collegeprogramma dat vertrouwen centraal staat. Het college wil toe naar vermindering van de regel- en controledruk (voorbeelden zijn de motie van de VVD voor het vervangen van de vergunning voorwerpen op/aan de weg door algemene regels of anders omgaan met de kapvergunning). In de commissie werd duidelijk dat het college niks anders gaat doen ze altijd al heeft gedaan. De VVD vindt dat veel te mager en wil een veel verdergaande invuling van minder regels. In het stuk staat dat de handhavingsuitvoeringsnota's uitgevoerd kunnen worden binnen de budgetten van 2010. Er gaat bezuinigd worden op het aantal ambtenaren, maar het college heeft otegezegd dat hetzelfde niveau van handhaving kan worden gegarandeerd. Ook het punt van de handhaving bij invoering van de WABO/omgevingsvergunning kan de organisatie aan. Dit vraagt volgens de VVD een totaal andere handhaving, omdat er veel meer vergunningvrij gebouwd kan worden. In het huidige beleid mist de VVD de handhaving van de anti-kraakwet. De VVD zou verder graag een verschuiving van de inzet van de capaciteit zien van het controleren van duurzaam energiegebruik bij supermarkten naar meer aandacht voor de verrommeling en overlast in de binnenstad (b.v. van gestalde fietsen). De VVD krijgt daarnaast klachten over de communicatie en handhavingswijze van de gemeente. Soms is dat bij kleine overtredingen wel heel erg rigide en bot. Dat kan ook anders. De VVD stelt daarom een handhavingshotline voor, waar klachten over de handhaving gemeld kunnen worden. De VVD is teleurgesteld over het feit dat het uitgaan van vertrouwen als het gaat om regels en controle bij het college alleen blijft bij mooie woorden. De communicatie vanuit handhaving kan bovendien beter!