Gert Jaap van Ulzen beedigd als nieuw raadslid

Op 26 april is Gert jaap van Ulzen beëdigd als nieuw VVD raadslid. Hij volgt Aukje de Vries op die dezelfde avond afscheid nam van de gemeenteraad. Gert Jaap van Ulzen is 47 jaar, woonachtig in Leeuwarden en ondernemer in de ICT-branche.
Hij heeft de volgende onderdelen in zijn portefeuille:


  • (Publieke)Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering (incl. P&O, ICT)
  • 2e woordvoerder financien
  • Economie & toerisme
Verder is hij contactpersoon voor de wijken Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Wytgaard, Wirdum, Swichum, Huizum-Oost, Huizum-West