Gemeenschappelijke regeling: gewogen stem

De gemeente Leeuwarden moet op korte termijn beslissen over de wijze van deelname in de gemeenschappelijke regeling voor de publieke gezondheids en veiligheidsregio Fryslân. In oktober 2007 heeft de gemeenteraad de Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarbij zijn door een amendement van de VVD de voorwaarden voor deelname aan een gemeenschappelijke regeling ingevuld en aangescherpt. amendement >>> Er is afgesproken dat er wat betreft de zeggenschap een gewogen stem moet zijn. Op 9 december 2008 heeft de VVD dat bij een eerdere opiniërende behandeling van de nieuwe gemeenschappelijke regeling ook nogmaals aangegeven. De VVD is van mening dat het college zich moet houden aan de afspraken met de raad en dat er in deze gemeenschappelijke regeling een gewogen stem moet komen om voldoende zeggenschap en invloed te houden.