Geen nieuwe referendumverordening voor Leeuwarden

De VVD hecht waarde aan de representatieve democratie, en is daarom kritisch over het instrument referendum. Het referendum moet niet een veredelde enquete van Maurice de Hond worden. Met de nieuwe referendumverordening lijkt het daar wel op. Daarom heeft de VVD samen met CDA en Christenunie een amendement ingediend om net als in de oude referendumverordening bij een raadgevend referendum weer een opkomstdrempel op te nemen (gekwalificeerde meerderheid). In het evaluatie-rapport is dit ook geadviseerd voor een raadgevend referendum (in tegenstelling tot een raadplegend referendum, dat niet meer is opgenomen in de referendumverordening). In de nieuwe referendumverordening zit geen enkele drempel opgenomen. Volgens VVD-raadslid Aukje de Vries zorgt dit voor grote onduidelijkheid voor burgers, ook al lijkt dit op het eerste gezicht simpel. Iedere politieke partij zal namelijk haar eigen drempel bepalen. De ene partij zal met 10% opkomst de uitslag volgen, de andere partij met 40% en weer een andere partij met 25%. Dat maakt het er voor burgers niet duidelijker op.

De VVD wil leren van het referendum over het Nieuw Zaailand en de lessen die daaruit getrokken zijn bij de evaluatie. De vraagstelling was ééÅ„ van de grote problemen bij het gehouden referendum. Het probleem daarbij waren de alternatieve mogelijkheden. Die maakten het volstrekt onduidelijk voor de burgers. In de nieuwe referendumverordening staat die mogelijkheid ook weer. De VVD heeft daarom samen met CDA en Christenunie een amendement ingediend om de vraagstelling simpel te houden, en wel een ja of nee in relatie tot het raadsbesluit.

Omdat de beide amendementen van de VVD niet zijn aangenomen door de gemeenteraad heeft de VVD-fractie tegen de nieuwe referendumverordening gestemd. Uiteindelijk heeft een meerderheid in de raad tegen gestemd en daarmee komt er geen nieuwe referendumverordening en blijft de oude geldig.