Fout in grondexploitatie De Zuidlanden had eerder toegegeven moeten worden

In het afgelopen jaar heeft de VVD twee keer vragen gesteld over de nieuwe grondexploitatie van De Zuidlanden. Het college speelde in de beantwoording van VVD-vragen steeds verstoppertje. Bij de uitwerking van de grondexploitatie ten opzichte van de haalbaarheidsberekening zouden een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd, volgens het college, zowel met positieve als negatieve effecten voor het netto resultaat. Het college liet tevens weten dat er correcties in de BTW waren opgenomen. Maar gaf niet aan welke dit waren. Ruim een jaar laten wordt duidelijk wat het college bedoelde. In de haalbaarheidsberekening zat een forse rekenfout.

De VVD fractie vindt het jammer dat het college de fout niet toegeeft, zelfs als er rechtstreeks naar wordt gevraagd. De toezichthoudende taak van de Raad wordt daarbij ernstig bemoeilijkt. De VVD fractie zou dan ook graag van het college willen weten waarom er voor gekozen is om de Raad niet over deze majeure fout te informeren. Tevens zou de VVD fractie graag willen vernemen hoe het kan dat de eerder opgestelde second opinion deze fout niet heeft geconstateerd en wat het college gaat doen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen? Op welke wijze wordt de interne dienst, gecontroleerd op dit specifieke vakgebied?
In januari 2010 zijn in de gemeenteraad de uitgangspunten van de nieuwe grondexploitatie voor De Zuidlanden vastgesteld. Opvallend is dat in stukken aan de Gemeenteraad het woningbouwaantal juist naar beneden was bijgesteld. Dit omdat het, met een moeizaam verkopende woningmarkt, prettig is dat er minder woningen verkocht hoeven te worden om een plan winstgevend te maken. In deze grondexploitatie voert het college echter 100 woningen en 10.000 m2 kantoor extra op. In de haalbaarheidsberekening werd rekening houden met 100.000 m2 kantoor, in het bestemmingsplan overleg Overijsselselaan heeft het college samen met de provincie bepaald dat het goed is om de hand aan de kraan te houden (en de plancapaciteit van de Overijsselse laan met 25.000 m2 te verminderen) en niet onnodig risico’s te nemen. Hoe rijmt het college dit met de grondexploitatie die nu voorligt?
 
Het college is er door de optimalisatie in geslaagd om het verschil ten opzichte van de haalbaarheidsberekening tot een paar miljoen negatief te beperken. Een prestatie van formaat gezien het grote verschil dat er was maar tegen welke prijs? Hoe het college het ook wendt of keert de risico’s zijn vergroot ten opzichte van de haalbaarheidsberekening. Volgens de Cobouw van 6 april 2010 concludeerden onderzoekers daarnaast in een quick-scan naar de gevolgen van de kredietcrisis voor de gebiedsontwikkeling dat grondquotes van 30 procent en meer niet langer houdbaar zijn. In deze grondexploitatie rekent het college ook met percentages die hoger liggen. Neemt het college hier niet een groot risico mee? De woningmarkt is op dit moment een zeer lastige markt. Het heeft weinig zin om je rijk te rekenen. Hiermee bouw je een extra risico in je grondexploitatie in.
Met andere woorden , hoe safe is deze grondexploitatie? Zijn alle bouwclaims in de grondexploitatie verwerkt of kunnen deze nog invloed op deze GREX hebben? Hoe groot zijn de risico’s die de gemeente loopt? En hoe is de gemeenteraad er van verzekerd dat deze grondexploitatie niet een fout bevat?