Financiele verordening: geen risico's nemen

VVD-raadslid Serge Hollander is het met het college eens dat er strikte voorwaarden moeten worden gesteld aan storting in de reserve budgetoverheveling. Het college stelt voor om op voorhand al bepaalde budgetten te reserveren. De VVD is van mening dat middelen die van andere overheidslichamen afkomstig zijn maar wel vrij besteedbaar zijn, weer aan de raad moet worden voorgelegd. Jaarlijks kan dan een goede afweging worden gemaakt of deze budgetten worden overgeheveld of niet.
 
De verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid
De VVD waardeert de zorgvuldigheid die wordt betracht om de overtollige geldmiddelen onder te brengen bij instellingen met de allerhoogste kredietbeoordeling. Het bankenlandschap is de laatste jaren sterk veranderd is een goede status nog steeds een garantie?
 
Wijze van afschrijven en afschrijvingstermijnen
Het is de VVD niet geheel duidelijk of alleen de afschrijvingstermijnen wijzigt of dat het college tevens een andere manier van afschrijven hanteert? Kan het college dit verduidelijken?
 
 

Afschrijvingstermijnen
Forse wijzigingen die aanzienlijke invloed hebben. Waarom zijn deze termijnen aangepast en waarop zijn deze aanpassingen gebaseerd? De VVD heeft begrepen dat het bedrijfsleven hele andere termijnen hanteert. Neemt het college hier niet een erg groot risico?.