Financiele chaos bij Proloog leidt tot Rekenkamer onderzoek

De VVD fractie heeft met verbazing en ook met enige verbijstering kennis genomen van de ontwikkelen rondom de financiële situatie van Proloog. Als je kijkt naar oorzaak en gevolg dan is er wat ons betreft sprake van een ontluisterend beeld. In 2009 een is gezonde organisatie verzelfstandigd, en lijkt het bijna onmogelijk om er 2 jaar later zo slecht voor te staan. Het is Proloog helaas toch gelukt.

De raad van de gemeente Leeuwarden heeft een toezichthoudende en controlerende taak daar waar het Proloog betreft. Die taak kan alleen serieus worden uitgevoerd als de raad beschikt over de juiste informatie. De VVD fractie vindt dat die informatie tot voor kort gewoon ontbrak. Gezien de grote impact van het probleem vindt de VVD Fractie dat het college ons met een grotere frequentie had moeten informeren. Dat doet recht aan de controlerende taak.

Het is de VVD natuurlijk ook duidelijk dat de ingrepen fors zijn en, gezien de omvang van het probleem, bijna niet zonder pijnlijke gevolgen kunnen worden uitgevoerd. De kwaliteit van het onderwijs zal desondanks voorop moeten blijven staan. Alle schollen van Proloog staan nu op groen, terugval in kwaliteit is wat ons betreft geen optie.

Tijdens de discussie in de commissie Welzijn heeft het college de voorgestelde besluiten toegelicht. De wethouder zegde toe dat de door de gemeente aan te stellen toezichthouder een uitbreiding van taak en tijd krijgt. De raad besloot tenslotte unaniem tot een Rekenkameronderzoek naar de zogenaamde “verbonden partijen”. Hierdoor moet duidelijk worden wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van raad en college zijn vormgegeven en hoe deze zijn ingevuld.