Energiebesparing Cultureel Vastgoed

Begin November 2010 is een motie inzake het energieverbruik van het Leeuwarder cultureel vastgoed - met de VVD als mede indiener - raadsbreed aangenomen. Het verzoek aan het College was te onderzoeken of er door energiebesparing extra geld gevonden kon worden ten behoeve van die culturele instellingen zoals de Harmonie, poppodium Romein, Parnas en anderen.

De conclusie van dat onderzoek luidt dat er geen energiebesparingen te vinden zijn met acceptabele terugverdientijden van maximaal 10 jaar. Uitermate teleurstellend en het is volgens de VVD dan ook de vraag of alle mogelijkheden wel onderzocht zijn.

Overigens stelt het onderzoek zelf dat 'er zijn momenteel geen middelen beschikbaar om de investeringen (rendabel en onrendabele) uit te voeren. Onrendabele investeringen zijn binnen dit kader geen investeringen en rendabele investeringen hadden gisteren af moeten zijn.

Is het onder de streep groen, dan hadden we het gisteren moeten doen - is ook een groene duurzame en tegelijkertijd - economische - benadering. Binnen het onderzoek is aan financieringsarrangementen überhaupt geen aandacht besteedt. Op geen enkele wijze wordt weergegeven waartoe de Provinciale- en Rijksoverheid in dit kader bereidt zijn, welke subsidie mogelijkheden openstaan. Ook het integraal aan de markt uitbesteden van energiebeheer behoort tot de moderne mogelijkheden, maar géén letter.

Rotterdam maakt 9 zwembaden energie zuinig door deskundigheid én financiering van het bedrijfsleven daartoe aan te wenden (ECSO contracten) en Leeuwarden komt niet verder dan een spaarlamp boven het podium van de Harmonie.

Er ligt nu de toezegging dat in Oktober de Raad een uitnodiging heeft voor een presentatie rond cultureel vastgoed, waarbij ook energie besparing op de agenda staat. Voor een bestuur met als ambitie 'Leeuwarden energieneutraal in 2020' zou enig tempo én volledigheid in deze, toch een eerste ambitie moeten zijn .... Wordt vervolgd.