Discussie over sloop schoolgebouw Nylansdyk uitgesteld!

In de commissie stond de sloop van het schoolgebouw aan de Nylansdyk geagendeerd. Mede op voorstel van de VVD is de discussie uitgesteld. Er was volstrekte onduidelijkheid over de cijfers en feiten. College, wijkpanel en kunstenaars strooiden met allemaal verschillende en nieuwe cijfers. De VVD vond een goede discussie daarom niet mogelijk. In de volgende commissie zal het onderwerp daarom opnieuw op de agenda staan.