Deregulering komt niet niet van de grond bij het college

In de Dienstenrichtlijn wordt geregeld dat voor vergunningen de Lex Silencio Positivo gaat gelden. Dit houdt in dat indien de beslistermijn door de gemeente wordt overschreven, de vergunning van rechtswege verleend is. In de wijziging van de APV (algemeen plaatselijke verordening), stelt het college nu voor om voor een groot aantal vergunningen dit weer uit te sluiten. VVD-raadslid Aukje de Vries vindt dit een rare zaak. Wat is daar de reden van? Wat gaat er mis? Hoe vaak overschrijdt de gemeente de termijn? Zijn er mogelijkheden dat indien het gevolg erg ongewenst is dit terug te draaien?

 
De VVD is groot voorstander van het gebruik van de mosquito voor het overlastgevende en rondhangende jongeren. In de APV wordt dat nu geregeld hoe de burgemeester daarmee moet omgaan. Loopt de gemeente niet het risico door het zo vast te leggen dat bij een burgemeester die niets ziet in de mosquito (bijvoorbeeld van de SP) deze ook niet meer ingezet kan worden? Is het niet handig om eenzelfde regeling als voor particulieren te hanteren?
 
De VVD wil verder graag weten van het college wanneer er een voorstel komt voor het afschaffen van de kapvergunning. De VVD is voorstander van het afschaffen van de kapvergunning voor particulieren.
 

Eind 2009 is er daarnaast een motie van de VVD aangenomen met betrekking tot het afschaffen van de vergunning voor voorwerpen op/aan de weg. Tot op heden heeft dat nog steeds niet geresulteerd in een concreet voorstel van het college, ondanks dat er meermalen naar gevraagd is. Wanneer is er actie van het college te verwachten?