Denk om de balans op de woningmarkt!

Volgens VVD-raadslid Wyb Feddema is 1 ding belangrijk: “denk om de balans”. Vanaf 2000 zijn we in Leeuwarden bezig om gedifferentieerd te bouwen, evenwicht herstellen in de woningmarkt. Zeg maar om de onbalans te herstellen van veel teveel aan de onderkant van de woningmarkt bouwen. Heel langzaam kwam er verbetering. Echter door het naar voren halen van de “sociale woningbouw” wordt het zorgvuldig herstel volkomen afgebroken! En is Leeuwarden weer terug bij af! De 80 gerealiseerde goedkope sociale woningen bouw, waar collega’s “ach en wee” over roepen omdat ze het te weinig vinden, noemt de VVD al teveel.

De VVD zou nu echt willen weten:
“Hoe groot is de doelgroep die voor sociale huur in aanmerking komen. En wat is de voorraad op dit moment! Hoe is de verhouding van scheef wonen!  Concreet de raad de recente en exacte cijfers hoe groot die groep is, die in aanmerking komt voor de sociale woningbouw. Rond 2003/2004 hadden we een overschot van bijna 2000 sociale woningbouwwoningen voor die doelgroep en het was bekend dat 4400 gezinnen scheef woonden. Zij woonden, in relatie tot hun inkomen, in de goedkope woningen. Graag een toezegging van de wethouder voor dit gevraagde onderzoek!
 
Vanuit Europa is in verband met mogelijke staatssteun door allerlei aantrekkelijke regelingen vanuit de overheid opgelegd dat woningcorporaties 90% van de woningen moeten toewijzen aan inkomens onder de 33.000 euro en nog maar 10% er boven, althans dan vervalt voor de nieuwbouw de borging van de WSW voor de woningen die ze toewijzen aan inkomens boven de 33.000 euro (ook voor de 10% die ze mogen toewijzen boven de 33.000 euro).
Vraag is heeft dit niet logischerwijs gevolgen voor de hoeveelheid nieuw te bouwen woningen in de sociale huur? Men mag immers nog maar beperkt toewijzen? En moet je voor woningen die worden verhuurd aan inkomens boven de 33.000 euro nog wel de aantrekkelijkere grondprijzen voor sociale huur gebruiken als gemeente (als dit bij een woningcorporatie bijvoorbeeld 10 of 20% of 30% is, zou je voor de nieuwe woningen dan daar voor de grondprijzen ook geen rekening mee moeten gaan houden? Immers doe je dat niet, dan krijg je probleem van staatssteun?
 
De VVD-fractie is over 2009 redelijk optimistisch over de behaalde resultaten in de woningbouwmonitor 2009/2010. Leeuwarden zit in deze moeilijke tijd bijna op de onderkant van de bandbreedte. Maar maak vooral een pas op de plaats op de aantallen sociale woningbouw, die door “links worden geëist”.
VVD gaat liever voor kwaliteit dan voor kwantiteit. Maak b.v. 3 van de “goedkope en slecht verhuurbare onderkantwoningen” 2. Zorg in die bedoelde straten/wijken voor meer “licht, lucht en ruimte”. De woningbouwcorporaties geven dat zelf ook aan.
 
Het valt de VVD op, dat nadat oud-wethouder Sluiter aankondigde gesprekken te voeren over de prestatieafspraken (maart 2010) met de corporaties, er nu nog niets bekend is. Er is zelfs nog helemaal niets besproken.
De VVD geeft voor dat overleg met de corporaties het volgende mee:
  • extra aandacht voor de balans, dus het verder herstellen voor de bevolkingsopbouw van Leeuwarden.
  • Meer in te zetten op “levensloop” woningen (senioren).
  • Meer inzicht en cijfers voor de vraag naar woningen voor “éénpersoonshuishoudens”.
  • De VVD wil meer aandacht voor de kwaliteit “oude voorraad”. ISV plannen zullen wij ook toetsen voor b.v. Oud Oost, Valerius, (alle ISV-wijken)
  • Toevoegen en extra kwaliteit bouwen in de oude stad!
Tot slot.

Het moet nu echt anders. De Rijksoverheid gaat nu ook “scheef wonen” fiscaal aanpakken. Daar moeten we op inspelen. En de 33.000 euro grens, en de toewijzingsplicht van 90% aan die groep tot 33.000 euro, zal veel doen veranderen. De VVD is blij met de toezegging dat de wethouder het door de VVD gevraagde onderzoek, zal laten uitvoeren