De karikatuur van links

Op 14 juni j.l. geeft Mohammed Benmhammed in de Leeuwarder Courant zijn mening over de oorzaken van de slechte financiële positie van de gemeente Leeuwarden. Hij legt daarbij een oorzakelijk verband tussen de maatregelen van het huidige kabinet, het bestuursakkoord en de financiële stand van zaken en de toekomst daarvan in Leeuwarden.

Het klopt dat de gemeente Leeuwarden voor grote opgaven staat: tekorten en tegenvallers maken ingrijpen onvermijdelijk. Het geheugen van Benmhammed is echter wel erg selectief: Hij vergeet te vermelden dat zijn eigen partij, de PvdA, college verantwoordelijkheid droeg en draagt voor het beleid van de afgelopen jaren. Juist daar is een belangrijk deel van de huidige tekorten in Leeuwarden door ontstaan, niet door het kabinet dat er nog geen jaar zit en waarvan de maatregelen nog niet zijn geëffectueerd.

Zo is de WMO een belangrijke factor in de tekorten, met naar verwachting 3,4 miljoen euro negatief resultaat volgens de laatste informatie van het college. De partij van Benmhammed is al jaren niet bij machte om deze regeling binnen de rijksbudgetten uit te laten voeren. Ze weigeren telkens weer om maatregelen te nemen om dit te bereiken. Het gaat hier dus niet over een bezuiniging, maar slechts “niet meer uitgeven dan er binnen komt”. Volgens de VVD fractie in Leeuwarden de meest solide basis voor een gezond huishoudboekje.


Het bestuursakkoord waar Benmhammed zich zo tegen afzet is feitelijk een onderhandelingsakkoord tussen de VNG en het kabinet. De onderhandelaars kwamen uit alle partijen, ook uit de PvdA, onder andere de net benoemde nieuwe wethouder van Rotterdam, Marco Florijn. Het akkoord voorzag in ruim 800 miljoen aan compenserende maatregelen. Compenserende maatregelen die nu juist ten goede zouden komen aan de sociaal zwaksten. Die maatregelen heeft de PvdA in Leeuwarden echter met een pennenstreek afgedaan als onvoldoende.

Opkomen voor de sociaal zwakkeren betekent dat de politiek verantwoordelijkheid neemt voor de langere termijn. Juist de mensen die het echt nodig hebben mogen van de politiek verwachten dat ze zich inzetten voor de betaalbaarheid van sociaal beleid voor een langere periode dan alleen tot de volgende verkiezingen. Dat is de één van de redenen waarom de VVD fractie in Leeuwarden een andere afweging heeft gemaakt bij de beoordeling van het akkoord: Soms pijnlijke ingrepen om ons sociaal bestel betaalbaar te houden en de compenserende maatregelen gebruiken om de grootste pijn op korte termijn te verzachten.

Links heeft er alle belang bij om het karikaturale beeld van rechts zoveel mogelijk in stand te houden. Mohammed Benmhammed komt dan ook niet verder dan dit, zonder verder ook enig alternatief ter tafel te brengen. Het is blijkbaar makkelijker om de verhoudingen te polariseren dan om verantwoordelijkheid te nemen voor moeilijke beslissingen. De sociaal zwakkeren moeten het op de lange termijn zeker niet van de aanpak van links hebben.

Harry Bevers

VVD Raadslid Leeuwarden

Gepubliceerd op 21 juni 2011 in de rubriek Te Gast in de Leeuwarder Courant.