Cultuurkeus is niet de keuze van VVD Leeuwarden

Gisteren presenteerde het college van B&W van Leeuwarden haar visie op de omvorming van cultuur in Leeuwarden. De visie is gebaseerd op het rapport Cultuurkeus van BMC. Het zo fors snijden is niet de keuze van de VVD Leeuwarden. Dat heeft de VVD-fractie bij de tegenbegroting ook al duidelijk gemaakt. Het gaat eerder om verschraling dan om omvorming.
Na de hoorzitting en de inspraak zal de discussie over de inhoud van de visie nog voldoende aan bod komen. In de nu beschikbare informatie ontbreekt echter nog cruciale informatie voor verantwoorde besluitvorming, die wel is toegezegd door het college van B&W.

De afspraak is dat er duidelijk zicht zou komen op de effecten van de keuzes. Niet geheel onbelangrijk volgens de VVD. Het onderwijs zou een belangrijke rol krijgen in de visie van het college en krijgt die ook. De VVD twijfelt steeds meer of het onderwijs dit allemaal wel aan kan, naast de reguliere onderwijstaken. Ook hierover komt geen duidelijkheid. Sterker nog, er wordt rijksgeld ingezet voor cultuur en onderwijs (combinatiefunctionaris en kunstmenu) dat eindigt na 2012.

De VVD heeft ook altijd aangedrongen op indicatie van de overige financiële consequenties van de keuze van het college. Er is weer geen enkele financiele vertaling van de incidentele kosten voor bijvoorbeeld personeel van Parnas en het vastgoed. Dit is telkens toegezegd, maar het ontbreekt wederom volledig.

Over de BV Cultuur zou duidelijkheid komen. Maar feitelijk wordt het hele fenomeen losgelaten. Efficiency door koppeling van backoffice-activiteiten, samenwerkingsverbanden en een efficiëntere, snelle subsidieverstrekking; het wordt nog net aangestipt, maar dat is ook het enige. Geen uitwerking, geen duidelijkheid, geen visie. Teleurstelling alom.

De VVD-fractie hecht sterk aan een omvorming waarin creatieve en innovatieve keuzes in scenario’s kunnen worden gemaakt. Vooralsnog biedt het rapport van BMC en de “visie” van het college geen aanknopingspunten.